Webinar : Vruchtgebruik : welke opportuniteiten en welke risico's anno 2021 ?

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
VRUCHTGEBRUIK : WELKE OPPORTUNITEITEN EN WELKE RISICO’S ANNO 2021 ?
Guy Poppe

 

Vruchtgebruik is de afgelopen tijd een beetje uit de fiscale actualiteit verdwenen, maar het blijft een populaire rechtsfiguur, die echter wel maatwerk vereist.

Daar komt bij dat de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 31 januari jl. het Boekdeel "Goederen" van het BW goedkeurde, dat de regels inzake (onder meer) vruchtgebruik actualiseert. We becommentariëren ook deze nieuwe bepalingen uitvoerig.
 

We geven verder een gedetailleerd overzicht van alle voordelen, risico’s en problemen waarmee de vruchtgebruiker en blote eigenaar kunnen worden geconfronteerd, zoals de waardering, de verbouwingswerken,  de vervroegde beëindiging van een vruchtgebruik, de overdracht van  een recht van vruchtgebruik en de verlenging van de rechten. We leggen de nadruk op de recente rechtspraak over de verbouwingswerken door de vruchtgebruiker, en op de recente rulings.

Zowel de aspecten van inkomstenbelastingen als registratiebelastingen komen aan bod. Ook de nakende wijziging van het zakenrecht, waarbij de rechtsfiguur van vruchtgebruik gemoderniseerd wordt, komt aan bod.

Volgende vragen/items worden behandeld :

 • Hoe waarderen we het vruchtgebruik ?  Welke stelling hanteert de fiscus? 
 • Kan een accountant of revisor aansprakelijk worden gesteld wanneer de fiscus de waarde van het vruchtgebruik wijzigt ?
 • Hoe ziet de rulingcommissie de waarderingsproblematiek anno 2020 ?
 • Wat zijn de aandachtspunten in de vestigingsakte ? 
 • Wie draagt de kosten van verbouwingswerken ? Wanneer zijn zij belastbaar ?
 • Wat is het verschil tussen verbeteringswerken en herstellingen ? 
 • Is de vergoeding van overdracht van een vruchtgebruik belastbaar ?
 • Kan vruchtgebruik onder het btw-regime overgedragen worden ?
 • Kan een vruchtgebruik verlengd worden ? 
 • Kan de blote eigendom ingebracht worden bij de vennootschap- vruchtgebruiker ?
 • Hoe wordt de opbrengst uitgesplitst/belast bij gelijktijdige overdracht blote eigendom en vruchtgebruik ? 
 • De meerwaardeleer en het vruchtgebruik : geldige wederbelegging ?
 • Biedt de casco-aankoop in combinatie met vruchtgebruik een alternatief ? 
 • Zijn er risico’s verbonden aan de vervroegde beëindiging van het vruchtgebruik ?
 • Kan artikel 90,10° WIB 92 toepasselijk zijn bij overdracht van de volle eigendom na uitdoving vruchtgebruik ?
 • Stand van zaken van kosten mbt vruchtgebruik in de vennootschapsbelasting 
 • Vruchtgebruik op aandelen : interessant ? 
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus, met aanvullende documentatiebundel, die een volledig beeld geeft van alle juridische en fiscale aspecten van vruchtgebruikstructuren.

PROGRAMMA :
Deze opleiding, die oorspronkelijk voorzien was voor dinsdag 17 maart jl., doch niet is kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen, werd op donderdagnamiddag 23 april 2020, gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 

LOCATIE : ONLINE

DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de "open chat"-momenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Webinar : Vruchtgebruik : welke opportuniteiten en welke risico's anno 2021 ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie