Webinar : Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
250,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

TWEEDELIG WEBINAR ON DEMAND
DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN : EEN GRONDIGE VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE
EN FISCALE ANALYSE NA HET WVV

Guy Poppe

 

DEEL 1 : VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE ANALYSE

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wijzigde de vereffeningsprocedure vrij ingrijpend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deficitaire en niet-deficitaire vereffeningen. Bij niet-deficitaire vereffeningen worden de formaliteiten aanzienlijk versoepeld, door de uitschakeling van de tussenkomst van de Ondernemingsrechtbank. Ook inzake de vereffening in één akte, zijn er een aantal fundamentele wijzigingen, die we voor u analyseren.

Wij analyseren voor u alle wijzigingen en kaderen die in de vroegere wetgeving. De syllabus bevat een aantal draaiboeken en modellen, die nuttige instrumenten zijn voor de praktijk.

Volgende vragen/punten komen (onder meer) aan bod:

 • Wat verstaan we onder een deficitaire vereffening ?
 • Hoe luidt de procedure ingeval van een deficitaire c.q. niet-deficitaire vereffening ? En wanneer is er sprake van een deficitaire verefffening ? 
 • Geldt dit onderscheid ook voor de VOF en CommV. ?
 • Wat wijzigt er inzake de vereffening in één akte ?  En voor de CommV. en VOF? 
 • Kan een vereffenaar een belangenconflict hebben ?  Wat is de procedure terzake ? 
 • Moet er een jaarrekening opgemaakt worden op datum van ontbinding ?
 • Wie kan vereffenaar worden ? 
 • Hoe maakt men de staat van actief en passief op ?
 • Wat zijn de bevoegdheden van de vereffenaar ?
 • Hoe werkt de gerechtelijke ontbinding ? 
 • Wat zijn de verplichtingen van de vereffenaar ? 
 • Welke verslagen moeten worden gemaakt ? 
 • Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de vereffenaar  ?
 • Hoe handelen indien de vereffenaar een belangenconflict heeft ? 
   

DEEL 2 : FISCALE ASPECTEN

In het tweede deel van onze opleiding inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen, concentreren we ons op een aantal fiscale aspecten. 

De ontbinding en vereffening van vennootschappen heeft immers ook fiscale implicaties. We bespreken alle fiscale aspecten, die verbonden zijn met de vereffening, zowel in hoofde van de ontbonden vennootschap als van haar aandeelhouders.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Kan er nog een liquidatiereserve worden aangelegd door een vennootschap in vereffening ?
 • Kan een rekening-courant kwijtgescholden worden ? 
 • Welke btw-herzieningen moeten worden doorgevoerd ?
 • Hoe wordt een minderwaarde op een deelneming fiscaal verwerkt ?
 • Moet een fiscale aangifte worden gemaakt bij  ontbinding ? 
 • Wat zijn de aanrekeningsregels voor uitkeringen ? 
 • Kan een voorschot op liquidatiebonus ? 
 • Wat zijn de fiscale risico’s als aandeelhouders/bestuurders activa kopen van een vennootschap in vereffening ? 
 • Hoe kan men optimaal onroerende goederen uit vereffening halen ? 
 • Wat is het fiscale lot van vrijgestelde voorzieningen ? 
 • Hoe wordt een liquidatiebonus belast in concreto ?
 • Hoe verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting ?
 • Kan het vereffenen van een vennootschap geherkwalificeerd worden op grond van artikel 344, §1 WIB 92, als er na ontbinding een nieuwe vennootschap wordt opgericht ?  
   

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, met een actuele documentatiebundel, die modellen en stappenplannen bevat voor alle vormen van vereffening.

Deze opleiding is zowel bestemd voor fiscaal adviseurs, juristen, advocaten als notarissen.

LOCATIE : ONLINE

PROGRAMMA :

Deze tweedelige opleiding, die oorspronkelijk voorzien was voor 25 en 26 maart jl., doch niet is kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen, werd op 21 en 22 april 2020, gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.

Documentatie : zoals gezegd, is de digitale documentatie in de prijs inbegrepen en kunt u die zelf downloaden. Mensen die echter de (zeer uitvoerige) documentatie ook onder de vorm van uitgeprinte syllabi wensen, kunnen deze bestellen voor de prijs van 60,00 EUR voor de twee delen (incl. btw en verzendingskosten).
 
DEELNAMEPRIJS : 250,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de "open chat"-momenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 8 uur permanente vorming. Door de Nationale Kamer van Notarissen wordt de opleiding erkend voor 8 uur vorming (Erkenningsnr. 20/031918). Door de OVB wordt de opleiding erkend voor 8 punten (Dossiernr. 2020-02189).
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Webinar : Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie