Webinar : Verslaggeving na het WVV : een overzicht van alle wijzigingen

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR

VERSLAGGEVING NA HET WVV : EEN OVERZICHT VAN ALLE WIJZIGINGEN
AAN DE HAND VAN MODELLEN

Guy Poppe


Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wijzigde ook de verslaggevingsplicht. Zo leidt bv. de nieuwe liquiditeitstest tot een bijkomende verslaggeving, wijzigt de regeling van de belangenconflicten en de alarmbelprocedure, worden de mogelijkheden tot oproeping van de AV uitgebreid en wijzigen de regels inzake vraagrecht op de AV.

Ook inzake de jaarvergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan, vallen een aantal wijzigingen te noteren, zoals de uitbreiding van de schriftelijke besluitvorming tot bestuursorganen, de verplichte notuleringsplicht, alternatieve mogelijkheden voor oproeping tot de vergadering, nieuwe regels inzake het vraagrecht op de AV, de enig bestuurder in de NV, enz…  

Wij analyseren alle wijzigingen voor u, en bezorgen u een aantal modellen, modelclausules en draaiboeken die nuttig zijn voor de praktijk.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod :

 • Kan de schriftelijke besluitvorming ook voor de raad van bestuur ?
 • Hoe verloopt de notulering in een éénhoofdige BV/NV ?
 • Wat moet er in het jaarverslag staan ? Wat zijn de verschillen voor “kleine” en “grote” vennootschappen ?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld zijn bij een dividenduitkering ?  
 • Wat moet het verslag voor de liquiditeitstest bevatten ? Wanneer moet dit beschikbaar zijn ?
 • Hoe roept u de algemene vergadering rechtsgeldig samen?  Wat zijn de (gewijzigde) termijnen ?
 • Wie bepaalt de agenda ?  Kan deze gewijzigd worden ? 
 • Wat zijn de regels inzake wijziging agenda van de AV?
 • Hoe kan het vraagrecht uitgeoefend worden op de AV ?
 • Wie benoemt de gedelegeerd bestuurder in de BV ?
 • Wie mag wie vertegenwoordigen op de AV en de RvB ?
 • Hoe ziet de verslaggeving bij belangenconflicten er uit ?
 • Wat moet er in het liquiditeitstestverslag opgenomen worden ?
 • Waar moeten we op letten bij het benoemen van bestuurders ? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, die een handleiding vormt voor de jurist of cijferbeoefenaar, met een actuele documentatiebundel.

Dit seminarie is bestemd voor fiscaal adviseurs, juristen, advocaten en notarissen.

LOCATIE : ONLINE

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.
 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de "open chat"-momenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van het zelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt door het IAB en het BIBF erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen zelf, op basis van het door ons verstrekte attest, gratis de individuele erkenning aanvragen bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op onze website of op het nr. 0471/55.49.20
 
 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Webinar : Verslaggeving na het WVV : een overzicht van alle wijzigingen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie