Live webinar : Winstuitkeringen anno 2020 : aan welk tarief de roerende voorheffing?

Begin:
juni 4, 2020, 18:00
Einde:
juni 4, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 4 JUNI 2020
WINSTUITKERINGEN ANNO 2020 : AAN WELK TARIEF DE ROERENDE VOORHEFFING ?
Guy Poppe
 
Vanaf 2020 kan voor het eerst gebruik gemaakt worden van de gelegenheid om aangelegde liquidatiereserves uit te keren aan 15 % roerende voorheffing.

De liquidatiereserve is, samen met de VVPR-regeling, de enige mogelijkheid om aan verlaagd tarief roerende-voorheffingswinsten aan natuurlijke personen uit te keren. Deze maatregelen gelden enkel voor “kleine” vennootschappen in de zin van artikel 1:24 WVV.  Wat zijn de mogelijkheden voor “grote” vennootschappen ? Anderzijds heeft het WVV de regels inzake winstuitkeringen versoepeld, onder meer wat  betreft interimdividenden.
Hoog tijd dus om alle risico’s en tips te bundelen in een globale, praktijkgerichte context.
 
Na een korte theoretische uiteenzetting over het aanleggen van de liquidatiereserve, waarin onder meer veel aandacht besteed wordt aan het begrip “kleine” vennootschap, onderzoeken we alle fiscale en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten bij de aanwending van eerder aangelegde liquidatiereserves, alsmede de vraag wanneer het zinvol is te opteren voor het aanleggen van een liquidatiereserve.
 
Ook de eerste rechtspraak en rulings (onder meer inzake het aanleggen van liquidatiereserve in de vereffeningsperiode) komen uitvoerig aan bod.
 
In het tweede deel gaan we dieper in op de VVPR regeling, inzonderheid over de gevolgen van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 
Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:
 • Wat is een “kleine” vennootschap in groepsstructuren?
 • Welke formaliteiten moeten gevolgd worden bij uitkering liquidatiereserve?
 • Wat zijn de gevolgen als men bij controle na verloop van tijd vaststelt dat de vennootschap die een liquidatiereserve heeft aangelegd, geen “kleine” vennootschap is?
 • Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?
 • Moet men wachten tot de jaarvergadering 2020, of kan het via een tussentijds dividend of een interimdividend?
 • Kunnen VVPR dividenden en liquidatiereserve door elkaar gebruikt worden?
 • Moet u vrezen voor de liquiditeitstest bij winstuitkeringen in de bv en cv vanaf 2020?  Welke formaliteiten moeten we vervullen? Wat zijn de risico’s? Quid wat betreft dividenduitkeringen in de nv?
 • Kan men zonder risico liquidatiereserve aanleggen tijdens de vereffening?
 • Moet elke aandeelhouder een gelijk dividend ontvangen?
 • Hoe kan men onderscheid maken tussen aandeelhouders-rechtspersonen en aandeelhouders- natuurlijke personen?
 • Hoe de VVPR regeling toepassen op de CommV en Vof na 1 mei 2019?
 • Hoe de VVPR regeling toepassen op de BV(BA) na het afschaffen van het minimumkapitaal? 
 • Moet de VVPR-regeling per aandeel worden toegepast?
 • Enz. Enz.
Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte (fulltekst)syllabus, met tal van voorbeelden. 
 
Deze sessie is bedoeld voor al wie beroepsmatig in contact komt met winstuitkeringen sensu lato:  advocaten, notarissen, juristen, bedrijfsrevisoren, boekhouders accountants en financiële adviseurs.

LOCATIE : ONLINE


Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 

Documentatie : zoals gezegd, is de digitale documentatie in de prijs inbegrepen en kunt u die zelf downloaden. Mensen die echter de documentatie ook onder de vorm van uitgeprinte syllabi wensen, kunnen deze bestellen voor de prijs van 50,00 EUR (incl. btw en verzendingskosten).

 

PROGRAMMA :

Van 18:00 u tot 21:00 u : uiteenzetting (met een pauze halverwege)

Van 21:00 u tot 22:00 u : vraagstelling en discussie

 

DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus en de "open chat"-momenten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. We hebben ook de erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen, evenals bij de OVB en dit eveneens voor 4 punten/uur.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Winstuitkeringen anno 2020 : aan welk tarief de roerende voorheffing?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336