Live webinar : Kostenaftrek in een vennootschap : waar liggen de grenzen ?

Begin:
juni 17, 2020, 14:00
Einde:
juni 17, 2020, 16:00
:
-
Prijs:
100,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
KOSTENAFTREK IN EEN VENNOOTSCHAP : WAAR LIGGEN DE GRENZEN ?
Guy Poppe


De afgelopen jaren geeft de administratie een uiterst strikte interpretatie aan artikel 49 WIB 92. Als gevolg daarvan regende het al die tijd (voor de belastingplichtige) negatieve rechtspraak met betrekking tot de aftrekbaarheid van kosten van (hoofdzakelijk of voornamelijk) privatief aangewende (onroerende goederen) in een vennootschap.  Aanvankelijk focuste de administratie zich voornamelijk op onroerende goederen (vaak in vruchtgebruikstructuren) die voornamelijk of uitsluitend privatief werden gebruikt, maar inmiddels worden ook overdreven autokosten  en overdreven interesten geviseerd. Eerder werden de management- en bestuurdersvergoedingen aangevallen met ditzelfde wapen.

De voorwaarde dat de uitgaven moeten gedragen worden om inkomsten te verwerven of te behouden, was steeds de spelbreker. 

Aanvankelijk leek de zogenaamde “bezoldigingstheorie”  het wapen om de aanvallen van de fiscus af te weren, maar de rechtspraak geeft een zeer beperkende uitleg aan deze theorie, en eist een concrete bewijsvoering, die  meestal niet geleverd werd door de belastingplichtige.

Ook de aftrekbaarheid van managements- en bestuurdersvergoedingen, en in mindere mate tantièmes, blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Als deze trend zich voortzet wordt het onderbrengen van niet-beroepsmatig aangewende onroerende goederen in een vennootschap problematisch. Ook inzake management- c.q. bestuurdersvergoedingen is er de afgelopen jaren veel betwisting gerezen omtrent de aftrekbaarheid. We analyseren nauwgezet de vier voorwaarden van artikel 49 WIB , getoetst aan de stellingen in de rechtsleer en de vele rechtspraak. We onderzoeken aan de hand van de vele rechtspraak hoe preventief een strategie kan opgebouwd worden tegen het mogelijk verwerpen als beroepskost.

Recent hebben de Hoven van beroep te Antwerpen (14 januari 2020) en Gent (3 december 2019) een opening gemaakt, weliswaar telkens in een casus waar de vennootschap volle eigenaar was van een appartement aan zee.

Volgende vragen komen (onder meer) uitgebreid aan bod:

  • Aftrek van kosten m.b.t.  onroerende goederen die voornamelijk privatief gebruikt worden: stand van zaken. Biedt de bezoldigingstheorie een uitweg of een normale huur ?
  • Hoe moet de bezoldigingstheorie in concreto worden toegepast ?
  • Wanneer zijn managementsvergoedingen fiscaal aftrekbaar ? Wat zijn de regels die we in het oog moeten houden ?
  • Wie moet het bewijs leveren ? En hoe in concreto dit bewijs leveren ? 
  • Volstaat een voordeel van alle aard ? 
  • Kan de fiscus zomaar kosten als onredelijk verwerpen ?  Wie bewijst wat ? Wanneer zijn kosten overdreven ?  Toepassing op huur autokosten en representatiekosten ?
  • Wat zijn de gevolgen als de kosten in de vennootschap verworpen worden ? 
  • Quid wat betreft  de toepassing van de regels inzake geheime commissielonen ? 
  • Kan de toekomstige te realiseren meerwaarde een oplossing bieden?
  • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling (artikel 344, § 1 WIB 92) inroepen ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte (fulltekst)syllabus, uitgaande van de veelvuldige rechtspraak.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.


LOCATIE : ONLINE (Duur : 2 uur)
 
Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.
 
DEELNAMEPRIJS : 100,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annuleringen zijn echter niet mogelijk, gelet o.m. op het feit dat de documentatie vóór het webinar wordt overgemaakt en vooral op het feit dat het webinar in principe, vanaf 17 juni 2020, om het even wanneer nog kan worden opgeroepen en gevolgd.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, het BIV en de OVB, wordt de opleiding erkend voor 2 punten/ permanente vorming. 
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Kostenaftrek in een vennootschap : waar liggen de grenzen ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336