Live webinar : De maatschap anno 2020 : nog steeds interessant na het fel gewijzigd juridisch kader

Begin:
juni 29, 2020, 14:00
Einde:
juni 29, 2020, 18:00
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGNAMIDDAG 29 JUNI 2020
DE MAATSCHAP ANNO 2020 : NOG STEEDS INTERESSANT NA HET FEL GEWIJZIGD JURIDISCH KADER
Guy Poppe

 
De maatschap werd tot voor kort beschouwd als een ideaal - lees anoniem -  instrument voor successieplanning. Het was een eenvoudig en vooral anoniem vehikel met vele mogelijkheden en weinig of geen werkingskosten.  In het kader van de aanpassing van het WER, werd de maatschap een “onderneming” die niet enkel de anonimiteit verdrongen heeft, maar ook op administratief vlak de formaliteiten aanzienlijk heeft verzwaard.  Zo zal een inschrijving in het KBO noodzakelijk worden en zal een boekhouding moeten worden gehouden.  Zij valt ook integraal onder het insolventiewetboek, wat onder meer tot gevolg heeft dat een maatschap failliet kan worden verklaard. Het is dan ook noodzakelijk om deze ingrijpende wijzigingen te kaderen in de praktijk. Tevens onderzoeken we wat de impact is  van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de maatschap.


Ook op fiscaal vlak werd de maatschap geviseerd door een aantal standpunten van VLABEL, die veel ophef hebben veroorzaakt. In het tweede deel analyseren we de fiscale positie van de maatschap, met nadruk op de schenkbelasting en erfbelasting. We onderzoeken of de maatschap nog steeds als een volwaardig instrument in de successieplanning kan gebruikt worden anno 2020. Vaak wordt de maatschap gerelateerd aan aandelen en effecten, maar ook inzake onroerende goederen kan het perspectieven bieden. We onderzoeken voor u de opportuniteiten en risico’s. 

Volgende onderwerpen/vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe in conreto een successieplanning opzetten via een maatschap ?
 • Moet een maatschap ingeschreven worden in het KBO ? Wat met de bestaande maatschappen?  Wat zijn de sancties bij het negeren van deze regel ?
 • Wie vertegenwoordigt de maatschap ?  Wie verschijnt er op de algemene vergadering van rechtspersonen waarvan de aandelen in een maatschap werden ingebracht ?
 • Moet een maatschap een boekhouding voeren ? Wordt zij een belastbare entiteit voor de inkomstenbelastingen ? 
 • Waar moet u op letten bij de redactie van een maatschapsovereenkomst ? 
 • Wat wijzigde er door de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ?
 • Kunnen delen van een maatschap nog steeds geschonken worden via een Nederlandse notaris? 
 • Wat zijn de recente standpunten en rulings van VLABEL inzake maatschappen ?
 • Zijn er andere binnenlandse of buitenlandse alternatieven ? 
 • Wijzigen de oprichtingsformaliteiten ?
 • Moeten de statuten van bestaande maatschappen herschreven worden ?
 • Wat wijzigt er inzake het bestuur van een maatschap ?
 • Welke boekhouding moet een maatschap (minimaal) houden ?
 • Wie is de uiteindelijke begunstigde in een maatschap ?
 •  Enz.

Dit alles wordt toegelicht in een praktijkgerichte fulltext syllabus. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting
Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling

LOCATIE : ONLINE
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De maatschap anno 2020 : nog steeds interessant na het fel gewijzigd juridisch kader

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336