Live webinar : Fusies en splitsingen van vzw's

Begin:
juni 30, 2020, 14:00
Einde:
juni 30, 2020, 18:00
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 30 JUNI 2020
FUSIES EN SPLITSINGEN VAN VZW'S : GRONDIGE WIJZIGING NA HET WVV 2019
Guy Poppe

 

Het wettelijk kader van de VZW is door de wet van 23 maart 2019 integraal opgenomen in het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Dit nieuwe wetboek bevat ook tal van (gewijzigde) bepalingen inzake de reorganisatie van een VZW. Het boekdeel 13 behandelt alle aspecten inzake herstructurering van VZW’s/ IVZW”s/stichtingen, waarin de fusie en inbreng om niet van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen aan bod komen.

In het eerste deel bespreken we alle juridische vormen van samenwerking tussen VZW’s, zoals de koepelstructuur VZW en alle andere samenwerkingsovereenkomsten.

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voert eindelijk ook een specifieke procedure voor splitsing en fusies van VZW’s in, als alternatief voor de in 2009 ingevoerde procedure inbreng om niet van een algemeenheid, ook wel gekend onder de benaming “pseudo-fusie”,  die als alternatief verder blijft bestaan. In het tweede deel analyseren en vergelijken we beide alternatieven.

Het onderscheid tussen VZW en vennootschap werd kleiner door het WVV 2019. Als gevolg daarvan werd ook de procedure van omzetting van een vennootschap naar VZW en vice versa grondig aangepast. Wij onderzoeken voor u de mogelijkheden. 

Wij bespreken zowel de juridische gevolgen als de fiscale, en dit zowel inzake inkomstenbelastingen (RPB en Ven.Bel.) als inzake registratierechten en btw. Hierbij besteden we veel aandacht aan de talrijke fiscale ‘rulings’ die de afgelopen jaren werden gepubliceerd.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Welke samenwerkingsvormen met vzw’s zijn mogelijk anno 2020 ? 
 • Wat zijn de voordelen van de nieuwe fusieregels bij VZW’s ? 
 • Hoe werkt de nieuwe fusieprocedure van VZW’s ?   
 • Hebben we een bedrijfsrevisor of notaris nodig bij een fusie/splitsing van een VZW ? 
 • Is het zinvol te opteren voor de nieuwe fusieprocedure boven de vroegere regeling van de inbreng om niet van een algemeenheid?
 • Wat zijn de gelijkenissen en verschilpunten tussen beide procedures ?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een fusie (rechtspersonenbelasting, vennootschapsbelasting, registratierechten en btw) ?
 • Hoe controle uitoefenen via een VZW-koepelstructuur ? 
 • Kan men een VZW omzetten naar een BV ? En omgekeerd ?
 • Wat wijzigde er aan de vereffeningsprocedure van een VZW ? 
 • Kan men onroerend goed uit een VZW afsplitsen ? 
 • Kan een grensoverschrijdende fusie of splitsing ? 
 • Enz. 

Dit alles wordt toegelicht in een praktijkgerichte syllabus, met draaiboeken en voorbeelden. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting
Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling

LOCATIE : ONLINE
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Fusies en splitsingen van vzw's

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie