De fiscale ondersteuningsmaatregelen tegen de Covid-19-pandemie

Begin:
juni 23, 2020, 14:00
Einde:
juni 23, 2020, 16:00
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 23 JUNI 2020
DE FISCALE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN TEGEN DE COVID-19-PANDEMIE :
EEN GRONDIGE PRAKTIJKGERICHTE ANALYSE

Guy Poppe
 
De coronacrisis heeft de economie zwaar getroffen. Om een stroom van faillissementen te voorkomen, hebben zowel de federale overheid, als - in mindere mate de gewesten - de afgelopen weken tal van maatregelen genomen om de negatieve economische gevolgen van  de coronacrisis te bestrijden, waaronder ook tal van maatregelen inzake btw, personen- en vennootschaps-belasting.
 
Op 18 juni 2020 keurde de Kamer (in plenaire vergadering) een wetsontwerp goed, dat specifiek gericht is op het vervroegd ten laste nemen van door de coronacrisis geleden verliezen op de resultaten van aanslagjaar 2020, en in sommige gevallen aanslagjaar 2019. Maar deze wet bevat ook nog andere maatregelen die voornamelijk de liquiditeit en de solvabiliteit van ondernemingen op het oog hebben. 
 
Ook de andere maatregelen die eerder werden uitgevaardigd, zoals inzake voorafbetalingen en de horecastimulerende maatregelen (zoals de tijdelijke verlaging btw tarief en 100 % aftrekbaarheid), komen uitvoerig aan bod. Wij geven u een volledig overzicht van alle maatregelen, geordend per materie.
 
Volgende onderwerpen/vragen komen (onder meer) aan bod:
Hoe werkt de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (carry back) met winsten uit het verleden in de vennootschapsbelasting?  Welke voorwaarden moeten vervuld zijn? Op welke winsten kunnen de verliezen aangerekend worden?  Welke formaliteiten moeten vervuld worden? 
Hoe werkt de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (carry back) met winsten uit het verleden in de personenbelasting?  Welke voorwaarden moeten vervuld zijn? Op welke winsten kunnen de verliezen aangerekend worden? Welke formaliteiten moeten vervuld worden?
Hoe werkt de wederopbouwreserve voor vennootschappen?
Wat zijn de wijzigingen mbt de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen?
Wat wijzigt er inzake de percentages ter vermijding van vermeerdering bij gebreke aan voldoende voorafbetalingen in PB en VenBel?
Wat is het fiscaal lot van schenkingen van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura?
Wat sorteert onder de verlaagde tarieven inzake restaurantkosten?
Tot wanneer en onder welke voorwaarden worden restaurantkosten fiscaal aftrekbaar?
Welke andere fiscale maatregelen werden getroffen om de horeca te ondersteunen?
Wat wijzigt er inzake receptiekosten?
Welke uitstellen worden verleend voor het indienen van aangiftes en de betalingstermijnen?
 
Dit alles wordt (zoals steeds) opgenomen in een overzichtelijke uitgebreide syllabus, met tal van voorbeelden.
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 14.00 u tot 15.30 u : uiteenzetting
Van 15.30 u tot 16.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per email een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus wordt in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 2 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: De fiscale ondersteuningsmaatregelen tegen de Covid-19-pandemie

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336