ACTUALITEITEN VENNOOTSCHAPSRECHT

Begin:
juni 16, 2015, 18:00
Einde:
juni 16, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DINSDAGAVOND 16 JUNI 2015

GENT (Monasterium PoortAckere)

ACTUALITEITEN VENNOOTSCHAPSRECHT

EEN 100 % PRAKTIJKGERICHTE AANPAK

Guy Poppe

 

In deze sessie bespreken we een aantal praktische zaken die voor de adviseur (boekhouder, accountant, revisor, notaris en advocaat) belangrijk kunnen zijn rond de volgende vijf thema’s :

  • Jaarvergadering en verslagplicht : Waar de algemene vergadering houden ? Hoe oproepen ?  Wie mag aanwezig zijn ? Hoe en wanneer kan men de vergadering uitstellen ? Kan een “papieren” vergadering ?  Kan een vergadering op afstand ?  Mag de boekhouder en/of advocaat aanwezig zijn ?
  • Praktische aspecten inzake ontslag en benoeming bestuurders : Wie mag ontslag of benoeming tekenen ?  Is verzet tegen ontslag mogelijk ? Wat bij niet tijdig verlengen van de mandaten ?  Hoe legt men bezoldigingen vast ?
  • Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuursorganen en delegatie : Wat  onderscheidt de bestuurder van de gedelegeerd bestuurder ?  Kan een zaakvoerder zijn bevoegdheid delegeren ?  Wanneer is men feitelijk zaakvoerder ? 
  • KBO verplichtingen : Wat zijn de gevolgen van een onjuiste of onvolledige inschrijving ?
  • Vennootschappen in moeilijkheden: Welke formaliteiten naleven ?   Hoe uw aansprakelijkheid afdekken ?

De syllabus wordt praktisch opgevat, en bevat - waar relevant - modelteksten of clausules.

Iedere deelnemer krijgt de kans zijn/haar vragen te stellen, hetzij mondeling tijdens de workshop, hetzij schriftelijk - per e-mail - vóór of na de workshop, via Artelegis of rechtstreeks aan de spreker. Er wordt aan de deelnemers een antwoord op hun vragen gegarandeerd. De deelnemers worden trouwens uitdrukkelijk uitgenodigd om, indien zij wensen dat welbepaalde items worden behandeld of extra worden belicht, dit vooraf per e-mail mede te delen.

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent in persoonsbelastingen en vennootschapsbelastingen bij LBC en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en uitgebreide, volledig uitgeschreven syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: ACTUALITEITEN VENNOOTSCHAPSRECHT

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie