Live webinar : Huwen of samenwonen : de verschillen op juridisch, sociaal en fiscaal vlak

Begin:
okt 19, 2020, 18:00
Einde:
okt 19, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
135,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 19 OKTOBER 2020
HUWEN OF SAMENWONEN ? DE VERSCHILLEN OP JURIDISCH, FISCAAL EN SOCIAAL VLAK

Bart Chiau


Zoals bekend, zijn belangrijke regels in verband met het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht gewijzigd sinds 1 september 2018. De nieuwe regels geven zowel aan gehuwden als aan samenwonenden, bijkomende mogelijkheden op o.m. het vlak van successieplanning. Toch blijft het een feit dat onze wetgeving en fiscaliteit vaak achterop hinken op de maatschappelijke evoluties, waardoor partners zelf actie moeten ondernemen om zich in te dekken.

Tijdens dit webinar krijgt u op korte tijd een duidelijk en volledig overzicht van de verschillen tussen de samenlevingsvormen en dit op zowat alle vlakken. De keuze van samenlevingsvorm zal afhankelijk zijn van de aspecten waaraan men prioriteit wenst te geven.
 

Komen zo o.m. aan bod :

 • Cijfers
 • Maatschappelijke actualiteit
 • Wat is feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen?
 • Rechten en plichten
 • Vormvereisten
 • Formaliteiten
 • Echtscheiding/relatiebreuk
 • Huwelijksvermogensrecht (met aandacht voor het nieuwe huwelijks-vermogensrecht)
 • Huwelijksvermogensstelsels
 • Huwelijkscontract en samenlevingscontract
 • Verschillen op vlak van wettelijk erfrecht (met aandacht voor het nieuwe erfrecht)
 • Verschillen op het vlak van huren
 • Verschillen op het vlak van kopen
 • Verschillen op het vlak van lenen
 • Verschillen op het vlak van personenbelasting
 • Verzekeringen
 • Beding van aanwas
 • Schenking
 • Testament
 • Successieplanning
 • Erfbelasting
 • Sociale zekerheid
 • Wettelijk pensioen
 • Onderhoudsplicht
 • Nieuw samengestelde gezinnen


Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

 

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 

DEELNAMEPRIJS : 135,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.

 

ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Huwen of samenwonen : de verschillen op juridisch, sociaal en fiscaal vlak

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336