Live webinar : Huur (en verbouwingen) en de fiscus

Begin:
okt 20, 2020, 18:00
Einde:
okt 20, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
165,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 20 OKTOBER 2020
HUUR (EN VERBOUWINGEN) EN DE FISCUS
Guy Poppe 
 
Bij het opstellen van een huurovereenkomst wordt vaak (te) weinig aandacht besteed aan de fiscale gevolgen van sommige contractuele bepalingen, en dit zowel in de private huur als in handelshuurovereenkomsten. Zo kan het uitsluiten van elk beroepsmatig gebruik veel (fiscaal) leed besparen, terwijl een juiste libellering de taxatie van een huurvoordeel kan vermijden. 

In deze sessie vertrekken we vanuit het civielrecht om uiteindelijk tot de fiscale gevolgen te komen (inkomstenbelasting, btw en registratierechten).

In een eerste deel bespreken we de taxatieregels van onroerende inkomsten (bij huurder en verhuurder), met bijzondere aandacht voor de kwalificatie als beroepsmatig gebruik en de vraag wanneer er sprake is van een belastbaar huurvoordeel.

In het tweede deel gaan we dieper in op het lot van de verbouwingswerken, met aandacht voor zowel de aspecten inzake inkomstenbelastingen als inzake btw.

In deel drie gaan we in op de fiscale aspecten van het recht van bewoning, alsmede op de regels inzake de registratie van de huurovereenkomst.

Volgende vragen/ onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wanneer is er sprake van een belastbaar huurvoordeel ?  Welke clausules worden best opgenomen in de overeenkomst, of welke juist niet ?
 • Wanneer is er sprake van een beroepsmatig gebruik ? Wat zijn de gevolgen als de huurder het pand geheel of gedeeltelijk beroepsmatig aanwendt ? 
 • Kan de huurder de btw van verbouwingswerken aftrekken, en zo ja wanneer ? Quid inzake handelshuur ?
 • Kan de verhuurder verplicht worden tot het vergoeden van de door de huurder gedane verbeteringswerken ? Quid wat betreft verbouwingswerken ?
 • Wie draagt welke herstellings- en onderhoudswerken ? 
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de overdracht van een huurvergoeding ?
 • Wat is het fiscale lot van betaalde schadevergoedingen in huuraangelegenheden ? 
 • Hoe wordt een recht van bewoning fiscaal behandeld ?
 • Meerwaardenleer en afbraakwerken gevolgd door wederopbouw 
 • Moet elke huurovereenkomst geregistreerd worden ? Kan dit online ? Wat zijn  de sancties bij inbreuken ? 
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, met talrijke voorbeelden.

Deze opleiding richt zich zowel naar juristen als naar de fiscale cijferbeoefenaars.  

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
 
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?
Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.
 
DEELNAMEPRIJS : 165,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Huur (en verbouwingen) en de fiscus

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie