Webinar : Huur (en verbouwingen) en de fiscus

Begin:
okt 20, 2020, 18:00
Einde:
okt 20, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
HUUR (EN VERBOUWINGEN) EN DE FISCUS
Guy Poppe 
 
Bij het opstellen van een huurovereenkomst wordt vaak (te) weinig aandacht besteed aan de fiscale gevolgen van sommige contractuele bepalingen, en dit zowel in de private huur als in handelshuurovereenkomsten. Zo kan het uitsluiten van elk beroepsmatig gebruik veel (fiscaal) leed besparen, terwijl een juiste libellering de taxatie van een huurvoordeel kan vermijden. 

In deze sessie vertrekken we vanuit het civielrecht om uiteindelijk tot de fiscale gevolgen te komen (inkomstenbelasting, btw en registratierechten).

In een eerste deel bespreken we de taxatieregels van onroerende inkomsten (bij huurder en verhuurder), met bijzondere aandacht voor de kwalificatie als beroepsmatig gebruik en de vraag wanneer er sprake is van een belastbaar huurvoordeel.

In het tweede deel gaan we dieper in op het lot van de verbouwingswerken, met aandacht voor zowel de aspecten inzake inkomstenbelastingen als inzake btw.

In deel drie gaan we in op de fiscale aspecten van het recht van bewoning, alsmede op de regels inzake de registratie van de huurovereenkomst.

Volgende vragen/ onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wanneer is er sprake van een belastbaar huurvoordeel ?  Welke clausules worden best opgenomen in de overeenkomst, of welke juist niet ?
 • Wanneer is er sprake van een beroepsmatig gebruik ? Wat zijn de gevolgen als de huurder het pand geheel of gedeeltelijk beroepsmatig aanwendt ? 
 • Kan de huurder de btw van verbouwingswerken aftrekken, en zo ja wanneer ? Quid inzake handelshuur ?
 • Kan de verhuurder verplicht worden tot het vergoeden van de door de huurder gedane verbeteringswerken ? Quid wat betreft verbouwingswerken ?
 • Wie draagt welke herstellings- en onderhoudswerken ? 
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de overdracht van een huurvergoeding ?
 • Wat is het fiscale lot van betaalde schadevergoedingen in huuraangelegenheden ? 
 • Hoe wordt een recht van bewoning fiscaal behandeld ?
 • Meerwaardenleer en afbraakwerken gevolgd door wederopbouw 
 • Moet elke huurovereenkomst geregistreerd worden ? Kan dit online ? Wat zijn  de sancties bij inbreuken ? 
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, met talrijke voorbeelden.

Deze opleiding richt zich zowel naar juristen als naar de fiscale cijferbeoefenaars.  

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 
PROGRAMMA :
 
Deze opleiding werd op 20 oktober 2020 gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.
 
Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 
LOCATIE : ONLINE
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. Door de OVB wordt de opleiding erkend voor 4 punten (Dossiernr. 2020-00863).
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Webinar : Huur (en verbouwingen) en de fiscus

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336