Live webinar : De meerwaardenleer : van de grote lijnen tot de kleinste details

Begin:
okt 28, 2020, 18:00
Einde:
okt 28, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
165,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 28 OKTOBER 2020
DE MEERWAARDENLEER : VAN DE GROTE LIJNEN TOT DE KLEINSTE DETAILS
Guy Poppe


De meerwaardenleer is een van de hoekstenen van de inkomstenbelastingen. Hoewel de basisprincipes reeds vele jaren meedraaien, blijven de rechtsleer en rechtspraak ons verrassen met interessante facetten van de meerwaardenleer.

In deze sessie beperken we ons zeker niet tot de algemene principes, maar gaan we ook dieper in op een aantal specifieke toepassingen, die meer en meer vragen doen rijzen in de praktijk.

In het eerste deel analyseren we de meerwaardenleer in de personenbelasting, met uiteraard aandacht voor de meerwaardenleer bij beroepsmatig aangewende activabestanddelen (inclusief stopzettingsmeerwaarden), maar ook voor deze in de diverse inkomsten, zoals deze op aandelentransacties (artikel 90,9° WIB 92, “interne meerwaarden”) en de onroerende goederen (artikelen 90,8° en 10° WIB 92). Vooral deze laatste twee artikelen doen vele vragen rijzen bij onder meer het uitdoven van zakelijke rechten, en de samenloop met de speculatieve inkomsten (artikel 90,1° WIB 92).

In het tweede deel bespreken we alle aspecten van de meerwaardenleer in de vennootschapsbelasting, met nadruk op de vrij talrijke rechtspraak en rulings van de afgelopen jaren. Ook de problematiek van de meerwaarden in een vereenvoudigde  boekhouding komen aan bod.

 Volgende vragen/ onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

  • Wat zijn geldige wederbeleggingen in het kader van de gespreide taxatie van de meerwaarden ?
  • Hoe wordt de meerwaarde op gebouwen (artikel 90,10° WIB 92) toegepast ?
  • Wordt u steeds belast bij verkoop van de aandelen van uw werkmaatschappij aan een door u gecontroleerde holding ?
  • Hoe werkt de zogenaamde “4 x 4 regel” in de praktijk ?
  • Kan men stopzettingsmeerwaarden voorkomen door ze een aantal jaren inactief te laten of deze te verhuren ? 
  • Hoe passen we de regels van artikel 90,10° WIB 92 (verkoop binnen vijf jaar van gebouwen) toe bij het uitdoven van een recht van opstal of vruchtgebruik ?
  • Wat verstaan we onder gedwongen meerwaarden ? 
  • De meerwaardenleer en leasinggoederen 
  • Hoe wordt de meerwaarde berekend bij overdracht tijdens de duurtijd van de zakelijke rechten?
  • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, met talrijke voorbeelden, die als naslagwerk kan dienen voor de meerwaardenleer.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
 
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?
Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.
 
DEELNAMEPRIJS : 165,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De meerwaardenleer : van de grote lijnen tot de kleinste details

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie