BOUWEN EN VERBOUWEN BINNEN ZAKELIJKE RECHTEN

Begin:
juni 2, 2015, 18:00
Einde:
juni 2, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DINSDAGAVOND 2 JUNI 2015

GENT (Monasterium PoortAckere)

BOUWEN EN VERBOUWEN BINNEN ZAKELIJKE RECHTEN :

WAT ZIJN DE FISCALE RISICO’S ?

Guy Poppe

 

Vaak gebeurt het dat de huurder of vruchtgebruiker belangrijke verbouwingen doet. Terzake rijzen vaak fiscale problemen, zowel  inzake inkomstenbelastingen als inzake btw.  In deze sessie analyseren we grondig alle risico’s en zoeken we naar oplossingen voor deze vragen.  Zo komt onder meer het zogenaamd “quasi  vruchtgebruik” aan bod,  alsmede het  afstand doen van het recht van natrekking (recent door het Hof van Beroep te Antwerpen aanvaard) om in het kader van een opstalrecht te ontsnappen  aan taxatie van een voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider. 

Volgende items komen verder onder meer aan bod:

  • Welke verbouwingen kan en mag de vruchtgebruiker doen ?  Hoe hierop anticiperen in de akte van vestiging ?
  • Kan een recht van opstal zonder verbouwingen ?
  • Vergoeding voor de gedane werken: hoe bepalen ?  Standpunt van de administratie ?
  • Wanneer turbovruchtgebruik ?
  • Afstand van recht van natrekking : hoe en wanneer ?  Wat zijn de gevolgen ?
  • Btw gevolgen bij verbouwingen door de huurder : waarop letten bij de redactie van de huurovereenkomst ?
  • De implicaties van rechtspraak Europees Hof van Justitie inzake waardering aan aanschaffingswaarde bij onroerendgoedstructuren tussen vennootschappen
  • Gewijzigde regels inzake registratierechten inzake overdrachten van onverdeelde delen
  • Enzovoort

Iedere deelnemer krijgt de kans zijn/haar vragen te stellen, hetzij mondeling tijdens de workshop, hetzij schriftelijk - per e-mail - vóór of na de workshop, via Artelegis of rechtstreeks aan de spreker. Er wordt aan de deelnemers een antwoord op hun vragen gegarandeerd. De deelnemers worden trouwens uitdrukkelijk uitgenodigd om, indien zij wensen dat welbepaalde items worden behandeld of extra worden belicht, dit vooraf per e-mail mede te delen.

Guy Poppe is licenciaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Advocaat bij de Balie te Antwerpen sinds 1994. Mederwerker aan de nieuwsbrief Accountancy & Actualiteit en de fiscale databanken Fiscalnet. Docent in persoonsbelastingen en vennootschapsbelastingen bij LBC en lid van de Raad van Bestuur van de Accountant Vereniging van de LBC.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en uitgebreide, volledig uitgeschreven syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20


Deze activiteit boeken: BOUWEN EN VERBOUWEN BINNEN ZAKELIJKE RECHTEN

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336