On demand webinar : Actualia buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
125,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
ACTUALIA BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
Em. prof. dr. Aloïs Van Oevelen
 
In deze opleiding wordt ingegaan op recente rechtspraak van zowel het Hof van Cassatie als van de feitenrechters, over de volgende onderwerpen :
 • de aansprakelijkheid voor eigen daad
 • de aansprakelijkheid van de ouders voor de daden van hun minderjarige kinderen
 • de aansprakelijkheid van aanstellers voor de onrechtmatige daden van hun aangestelden
 • de aansprakelijkheid van onderwijzers voor de onrechtmatige daden van de hun toevertrouwde kinderen
 • de aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak
 • de aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van een dier
 • overheidsaansprakelijkheid
 • het vereiste van het oorzakelijkheid verband tussen de onrechtmatige daad en de schade
 • het schadevereiste en het schadeherstel
 • de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • exoneratiebedingen
De spreker : Na de voltooiing van zijn rechtenstudie, was Aloïs Van Oevelen eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988. In 1984 werd hij benoemd tot docent aan de faculteit Rechten  van de Universiteit Antwerpen, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens tot hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Hij doceerde "Verbintenissenrecht", "Bijzondere overeenkomsten" en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht".
Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Hij was tevens onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009), voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006) en voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).
 
Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.
 
Sinds 1994 is hij lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad”. Sedert 1 september 1998 is hij hoofdredacteur.
 

LOCATIE : ONLINE (Duur : ca 2 uur)

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De documentatie kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar wanner u wil en zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 125,00 Euro (excl. btw), inclusief de documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn evenwel niet mogelijk.
 
ACCREDITATIES : de opleiding wordt door de OVB erkend voor 2 punten (Dossiernr. 2020-01049).
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u steeds terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: On demand webinar : Actualia buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie