Live webinar : Tweedepijlerpensioen en vastgoed

Begin:
nov 18, 2020, 18:00
Einde:
nov 18, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
135,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 18 NOVEMBER 2020
TWEEDEPIJLERPENSIOEN EN VASTGOED : LAAT UW BEDRIJF OF WERKGEVER UW VASTGOED FINANCIEREN
Prof. Bart Chiau
 

Met een groepsverzekering als werknemer, of met een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) of een individuele pensioentoezegging (IPT) als zelfstandige, kan men een mooi aanvullend pensioen opbouwen. Dit bedrag wordt principieel pas uitbetaald op het moment dat u effectief op pensioen gaat. Op deze regel bestaat evenwel één uitzondering. Inderdaad : het geld van het tweede-pijler- pensioenspaarcontract is pas beschikbaar bij het wettelijk pensioen, tenzij … men een deel van de reserve gebruikt voor de aankoop, nieuwbouw of verbouwing van een onroerend goed binnen de Europese Economische Ruimte. Voor een vastgoedproject kan men behalve op een hypothecair krediet, dus ook een beroep doen op zijn extralegale pensioen.

Vooral zelfstandigen maken steeds vaker gebruik van hun aanvullend pensioenspaarcontract om de aankoop van een tweede verblijf te financieren, maar ook werknemers kunnen hun groepsverzekering aanwenden om bv. de verbouwingen aan hun woning te financieren. De mogelijkheid bestaat dus niet enkel voor de gezinswoning, maar ook voor een tweede verblijf.

Bemerk : het tweede-pijlercontract kan het ontleende kapitaal ook reconstitueren ; men betaalt dan enkel intrest op het ontleende kapitaal. We vergelijken de bulletlening met een klassieke mensualiteitenlening. En verder onderzoeken we de federale vastgoedfiscaliteit die nog van toepassing blijft op de niet-eigen woning.

Kortom : tijdens deze opleiding bekijken we de verschillende mogelijkheden binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, groepsverzekering, POZ, RIZIV) en gaan we na in welke mate deze als vastgoedvehikel kunnen worden aangewend.

Inhoud : 

  • Overzicht mogelijkheden 2de pijler( VAPZ, IPT, POZ, groepsverzekering)
  • Voorschot
  • Inpandgeving
  • Wedersamenstelling (bullet)
  • Fiscaliteit
  • Bullet-versus mensualiteitenlening
  • Aandachtspunten
  • Enz.

Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

 

DEELNAMEPRIJS : 135,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.

ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Tweedepijlerpensioen en vastgoed

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336