Live webinar : Procederen in Straatsburg

Begin:
nov 16, 2020, 14:00
Einde:
nov 16, 2020, 18:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGNAMIDDAG 16 NOVEMBER 2020
PROCEDEREN IN STRAATSBURG : EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR NIET-SPECIALISTEN
Prof. Dr. Koen Lemmens
 

Wie na het voeren van een lange procedurele strijd zijn gelijk niet kan halen voor de nationale rechtscolleges, overweegt vaak om zijn zaak voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Niet zelden verklaren burgers trouwens al aan het begin van een proces dat ze bereid zijn tot het uiterste te gaan, “desnoods tot in Straatsburg”. De weg naar Straatsburg is dus gekend.

Toch blijken vele zaken voor het EHRM uiteindelijk onontvankelijk te zijn. Het Hof wordt inderdaad overspoeld door een toevloed aan klachten, maar het merendeel wordt op puur technische ontvankelijkheidsgronden afgewezen. Dat leidt tot grote frustraties, zowel bij de verzoekers als bij het Hof. Een betere kennis van de Straatsburgse procedure zou al heel wat onheil kunnen vermijden.

Het doel van deze opleiding is om in te zoomen op de procedure voor het Hof. Wij zullen uitgebreid stilstaan bij de ontvankelijkheidsgronden, de wijzigingen die er in de toekomst aangebracht zullen worden, en het verloop van de procedure.

Deze thema’s worden bekeken vanuit het perspectief van de praktijkjurist.

O.m. volgende items komen alvast aan bod :

  •  De uitgebreide jurisdictie van het Hof
  •  De ontvankelijkheidscriteria
  •  De hulpmiddelen voor verzoekers;
  •  De impact van de voorgenomen wijzigingen op de procedure
  •  Het verloop van de procedure vanuit een praktijkstandpunt
  •  Voorlopige maatregelen (Rule 39)
  • Enz.

Spreker : Prof. dr. Koen Lemmens is hoofddocent mensenrechten aan de KU Leuven en als advocaat gespecialiseerd in procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

PROGRAMMA :
Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting
Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden slechts aanvaard tot 5 dagen vóór de opleiding ; daarna is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de erkenning werd aangevraagd bij de OVB

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 
 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Procederen in Straatsburg

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie