Live webinar : Lijfrente : minder bekend, maar niet onbemind !

Begin:
nov 17, 2020, 18:00
Einde:
nov 17, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 17 NOVEMBER 2020
LIJFRENTE : MINDER BEKEND, MAAR NIET ONBEMIND !
Guy Poppe

 

Lijfrente is in België een minder gekende vorm, maar die toch tal van (fiscale) voordelen biedt. De verkoop van onroerende goederen biedt de mogelijkheid om uw inkomsten na pensionering op te krikken. Maar ook in financieringsconstructies kan de lijfrente interessante perspectieven bieden. Tevens is het een valabel alternatief voor het spaarboekje. In deze opleiding analyseren we de juridische en fiscale aspecten van lijfrente.

In een eerste deel bespreken we een aantal praktische aspecten van dit kanscontract. Zo wordt onder meer ingegaan op aandachtspunten bij de redactie van de lijfrenteovereenkomst, de berekeningswijze van de lijfrente en de tijdsduur.

In het tweede deel analyseren we lijfrente in de registratiebelasting, de erfbelasting en de inkomstenbelastingen, alsmede de boekhoudkundige verwerking ervan (CBN advies 2012/19 van 7 november 2012). 

Onder meer volgende items/vragen komen aan bod:

 • Wat zijn aandachtspunten bij  het opstellen van een lijfrenteovereenkomst ?
 • Moet dit notarieel gebeuren ? 
 • Wat zijn redenen van nietigheid van de lijfrenteovereenkomst ?
 • Hoe kan een lijfrenteovereenkomst worden beëindigd ? 
 • Kunnen er meerdere lijfrentegenieters zijn op één voorwerp ? 
 • De verkoop op lijfrente en artikel 918 BW
 • Is er risico voor een vermomde schenking ? 
 • Op welke waarde worden de registratierechten berekend ? 
 • De lijfrenteovereenkomst en de erfbelasting, met nadruk op de toepassing van de fictiebepalingen
 • Zijn eventuele meerwaarden belastbaar ? 
 • Het omzetten van pensioenkapitalen / tak 23 producten in een lijfrente, en de fiscale behandeling ervan ? 
 • Lijfrente als financieringsvorm bij onder meer de verkoop van aandelen interessant instrument ? 
 • Omzetting van een rekening courant-schuld in een lijfrente: kans op herkwalificatie ? 
 • Toepassing van de anti-misbruikbepalingen

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?
Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Lijfrente : minder bekend, maar niet onbemind !

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie