Live webinar : Procederen voor de Raad van State

Begin:
dec 15, 2020, 14:00
Einde:
dec 15, 2020, 18:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 15 DECEMBER 2020
PROCEDEREN VOOR DE RAAD VAN STATE : 
EEN OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK INZAKE 
RECHTSBESCHERMING TEGENOVER DE OVERHEID
Prof. dr. Frederic Eggermont

 

De wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, mag gerust de belangrijkste hervorming van de Raad van State worden genoemd sinds de grote (structurele) wijzigingen tot stand gebracht bij de wet van 15 september 2006. Er werd veel van die wet van 20 januari 2014 verwacht, maar heeft die nu echt geleid tot belangrijke nieuwe tendensen in het procederen voor de Raad van State en in diens rechtspraak? 

Het webinar zal niet beperkt zijn tot een bespreking van de belangrijkste evoluties in het procederen voor de Raad van State sinds de wet van 20 januari 2014, maar zal ook de essentiële beginselen van dat procederen in herinnering brengen, alsook de beste manieren om rechtspraak van het hoogste administratief rechtscollege op te zoeken. Tevens wordt er stilgestaan bij de schadevergoeding tot herstel die door de Raad van State kan worden toegekend.

Het webinar heeft een praktische invalshoek en is gericht op eenieder die wordt geconfronteerd met procedures voor de Raad van State.

Volgende items komen alvast aan bod:

  • de rechtsmacht en bevoegdheid;
  • de hoedanigheid en het belang bij het beroep; 
  • excepties zoals inzake het belang bij het middel;
  • de ‘zorgvuldige verzoeker’ bij de Raad van State;
  • de vordering tot schorsing (de gewone vordering en die bij uiterst dringende noodzakelijkheid);
  • de verkorte procedures (bv. wanneer geen voortzetting wordt gevraagd na een auditoraatsverslag waarin tot vernietiging wordt besloten);
  • de instandhouding van de gevolgen van de vernietigde akte;
  • de rechtsplegingsvergoeding;
  • schadevergoeding tot herstel;
  • de (procedurele) houding van de Raad van State gedurende de coronamaatregelen.

Spreker : Prof. dr. Frederic Eggermont is deeltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel en auditeur in de Raad van State.

PROGRAMMA :
Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting
Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden slechts aanvaard tot 3 dagen vóór de opleiding ; daarna is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de erkenning werd aangevraagd bij de OVB

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20


Deze activiteit boeken: Live webinar : Procederen voor de Raad van State

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie