Live webinar : Strengere B2B-regels vanaf 1 december 2020

Begin:
dec 9, 2020, 18:00
Einde:
dec 9, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 9 DECEMBER 2020
STRENGERE B2B-REGELS VANAF 1 DECEMBER  : WAT MOET U WIJZIGEN AAN UW OVEREENKOMSTEN ?
Guy Poppe
 
 
Bij wet van 4 april 2019 heeft de wetgever op drie vlakken wijzigingen ingevoerd in het Wetboek van Economisch Recht, wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de contractsvrijheid tussen ondernemingen (B2B-relaties). De nieuwe regelgeving heeft als doelstelling om de handelsbetrekkingen tussen de economische spelers in evenwicht te brengen. Hoewel het Belgische recht minder bescherming bood dan andere Europese landen, gaat de nieuwe wet verder dan de Europese Richtlijn. 
 
De wet van 4 april 2019 regelt vier aangelegenheden, namelijk
(a) misbruik van economische afhankelijkheid,
(b) agressieve marktpraktijken,
(c) misleidende marktpraktijken en
(d) onrechtmatige bedingen.

De bepalingen treden in werking vanaf 1 december 2020.
 
Wij analyseren voor u deze nieuwe wet, en dit vanuit een  praktische invalshoek.
Volgende vragen komen onder meer aan bod :
 
Wat verstaan we  onder B2B relaties ?
Op wie is deze regelgeving toepasselijk ? 
Wat zijn onrechtmatige contractuele bedingen ?
Wie levert het bewijs  ? 
Wat zijn de verboden contractuele bedingen ? 
Wanneer is er sprake van misbruik van economische afhankelijkheid ? 
Wat zijn agressieve marktpraktijken ?
Wat zijn misleidende marktpraktijken ?
Wat zijn de sancties bij inbreuk  ?  
Wie is bevoegd tot sanctioneren ? 
Wat is bijvoorbeeld de impact op een managementsovereenkomst ?
Wanneer treedt deze wet in werking ?
Wordt zij ook toepasselijk op bestaande overeenkomsten ? 
 
Deze opleiding is bedoeld voor eenieder die te maken heeft met het contracten- en/ of ondernemingsrecht.
 
De syllabus bevat een uitgebreide ppt en een full tekst met talrijke concrete voorbeelden.
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Strengere B2B-regels vanaf 1 december 2020

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie