Live webinar : Successieplanning met levensverzekeringen

Begin:
dec 16, 2020, 18:00
Einde:
dec 16, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 16 DECEMBER 2020
SUCCESSIEPLANNING MET LEVENSVERZEKERINGEN
Prof. Bart Chiau

 
Steeds vaker wordt er in het kader van successieplanning een beroep gedaan op een levensverzekering.
 
Een levensverzekering kan gebruikt worden als een relatief eenvoudig alternatief voor een testament of voor een schenking. Het is perfect mogelijk om de voor­waarden, lasten en modaliteiten die gekoppeld zijn aan een schenking, te kanaliseren via de levensverzekering.
 
Aan de hand van een levensverzekering kunt u bij uw overlijden een wettelijke erfgenaam méér geven dan waarop hij recht zou hebben volgens het wettelijk erfrecht, of u kunt ook iemand buiten uw wettelijke erfgenamen aanduiden als begunstigde bij overlijden.
 
Door de keuze van het verzekerd hoofd (= verzekerde), de definiëring van de verzekerde gebeurtenis (zoals bv. het overlijden van de verzekerde), en de aan­duiding van de begunstigde (bij overlijden), wordt de levensverzekering een interessant middel in het kader van de vermogensoverdracht na overlijden.
 
De levensverzekering heeft uiteraard ook nog altijd een verzekeringsaspect. U kunt bijvoorbeeld een aanvullende waarborg voorzien bij overlijden, ziekte of ongeval. Met een extra uitkering bij overlijden zou u de verschuldigde erfbelasting kunnen financieren.
 
Daarnaast kunnen levensverzekeringen ook interessante beleggingsinstrumenten zijn. Ze kunnen gebruikt worden als alternatief voor een bankproduct, zoals een spaarrekening, een effectenrekening, een kasbon of een beleggingsfonds.
 
Levensverzekeringen kunnen afgesloten worden met een al dan niet gewaar­borgd kapitaal en/of rendement (Tak 21) of u kunt de levensverzekering koppelen aan beleggingsfondsen (Tak 23).
 
Bij veel particulieren nemen deze levensverzekeringen een belangrijke positie in binnen het totaal van hun roerend vermogen.
 
Partners kunnen elkaar ook begunstigen aan de hand van een levensverzekering. Voor feitelijk of wettelijk samenwonende koppels kan een levensverzekering interessant zijn om op die manier een deel van hun roerend vermogen bij overlijden over te maken aan hun partner.
 
Het afsluiten van een levensverzekering kan daarnaast ook een fiscaal voordeel opleveren, indien u aan de wettelijke voorwaarden voldoet in het kader van de tweede pensioenpijler (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, pensioen­overeenkomst voor zelfstandigen, individuele pensioentoezegging of groepsverzekering) of de derde pensioenpijler (pensioen­sparen of langetermijn­sparen).
 
Levensverzekeringen zijn tegelijk een instrument van belegging, voorzorg, vermogens­overdracht en successieplanning. Het gebruik van een levens­verzekering als techniek om vermogen over te dragen naar de volgende generatie wint de laatste jaren dan ook sterk aan belang.
 

Inhoud

  • Opmaak van de begunstigingsclausule: generieke aanduiding, aanduiding op naam, plaatsvervangende begunstigde, aanvaardende begunstigde, rechten van schuldeisers...
  • Levensverzekering als alternatief voor testament
  • Levensverzekering als alternatief voor schenking
  • Erfbelasting bij levensverzekeringen
  • Levensverzekering en nieuwe erfrecht
  • Levensverzekering en het nieuwe huwelijksvermogensrecht
  • VLABEL-standpunten
  • Vermogens- en successieplanningstechnieken aan de hand van een levensverzekering : schenken van een levensverzekering ; combinatie van schenking en beleggen in een levensverzekering ; successierechtenverzekering ; generation skipping met levensverzekering ; vennotenbescherming, levensverzekering op 2 namen


Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt ? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker ?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.

ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Successieplanning met levensverzekeringen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336