On demand webinar : Procederen in Straatsburg

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR 
PROCEDEREN IN STRAATSBURG : EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR NIET-SPECIALISTEN
Prof. Dr. Koen Lemmens
 

Wie na het voeren van een lange procedurele strijd zijn gelijk niet kan halen voor de nationale rechtscolleges, overweegt vaak om zijn zaak voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Niet zelden verklaren burgers trouwens al aan het begin van een proces dat ze bereid zijn tot het uiterste te gaan, “desnoods tot in Straatsburg”. De weg naar Straatsburg is dus gekend.

Toch blijken vele zaken voor het EHRM uiteindelijk onontvankelijk te zijn. Het Hof wordt inderdaad overspoeld door een toevloed aan klachten, maar het merendeel wordt op puur technische ontvankelijkheidsgronden afgewezen. Dat leidt tot grote frustraties, zowel bij de verzoekers als bij het Hof. Een betere kennis van de Straatsburgse procedure zou al heel wat onheil kunnen vermijden.

Het doel van deze opleiding is om in te zoomen op de procedure voor het Hof. Wij zullen uitgebreid stilstaan bij de ontvankelijkheidsgronden, de wijzigingen die er in de toekomst aangebracht zullen worden, en het verloop van de procedure.

Deze thema’s worden bekeken vanuit het perspectief van de praktijkjurist.

O.m. volgende items komen alvast aan bod :

  •  De uitgebreide jurisdictie van het Hof
  •  De ontvankelijkheidscriteria
  •  De hulpmiddelen voor verzoekers;
  •  De impact van de voorgenomen wijzigingen op de procedure
  •  Het verloop van de procedure vanuit een praktijkstandpunt
  •  Voorlopige maatregelen (Rule 39)
  • Enz.

Spreker : Prof. dr. Koen Lemmens is hoofddocent mensenrechten aan de KU Leuven en als advocaat gespecialiseerd in procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

PROGRAMMA :

Deze opleiding werd op 16 november 2020 gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.
Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 

LOCATIE : ONLINE

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden slechts aanvaard tot 5 dagen vóór de opleiding ; daarna is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : de opleiding wordt door de OVB erkend voor 4 punten (Dossiernr. 2020-01247).

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: On demand webinar : Procederen in Straatsburg

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie