Live webinar : De private stichting : onbekend maakt onbemind

Begin:
dec 17, 2020, 18:00
Einde:
dec 17, 2020, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 17 DECEMBER 2020
DE PRIVATE STICHTING : ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
Guy Poppe

 

De private stichting, die reeds sinds 2003 bestaat, is een weinig gekend instrument dat nochtans tal van mogelijkheden biedt, onder meer op het vlak van successieplanning. Het juridisch kader werd vastgelegd in de in 2002 herziene VZW-Wet. Sinds mei 2019 is het wetgevend kader gewijzigd, en maakt de private stichting – net zoals de VZW trouwens – deel uit van het nieuwe WVV.

In deze sessie analyseren we het juridisch kader van de private stichting van oprichting tot ontbinding, met nadruk op alle wijzigingen sinds de inwerkingtreding van het WVV 2019. Tevens zal ook de vergelijking met de VZW en de private stichting van openbaar nut worden gemaakt.   

In een tweede deel van de uiteenzetting, onderzoeken we het boekhoudkundig en fiscaal statuut van de private stichting, met zowel aandacht voor de inkomstenbelastingen, als voor de schenkingsrechten. Hierbij commentariëren we ook de recente rulings en standpunten van Vlabel inzake private stichtingen. 

In een derde deel bespreken we de mogelijkheden inzake successieplanning.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod

 • Hoe wordt een private stichting opgericht?
 • Wat is het nut van een private stichting? 
 • Wie bestuurt een private stichting? 
 • Wie kan de private stichting ontbinden?
 • Wat zijn de verschilpunten tussen de private stichting en een VZW? 
 • Is een private stichting aan de patrimoniumtaks onderworpen?
 • Kan een private stichting een commerciële doelstelling nastreven ?
 • Moet een private stichting een boekhouding voeren?
 • Wat zijn de schenkingsrechten aan een private stichting?
 • Worden de uitkeringen uit een private stichting onderworpen aan successierechten?
 • Is een private stichting belastbaar op haar opbrengsten in de VenBel? 
 • De private stichting als instrument inzake successieplanning: wat zijn de mogelijkheden?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte fulltextt syllabus en een uitgebreide powerpoint. 

Deze opleiding is bestemd voor eenieder die beroepsmatig in aanraking komt met successieplanning, zoals advocaten, notarissen, vermogensplanners, juristen, boekhouders en accountants.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
 
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : door het IAB, zowel als door het BIBF, wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB en bij de Nationale Kamer van notarissen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De private stichting : onbekend maakt onbemind

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie