Live webinar : De zakelijke rechten in het nieuw BW

Begin:
jan 26, 2021, 18:00
Einde:
jan 26, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 26 JANUARI 2021
DE ZAKELIJKE RECHTEN IN HET NIEUW BW : WAT U ERVAN MOET WETEN
Guy Poppe

 

De wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) voert een nieuw boek 3 “Goederenrecht” in, dat het zakenrecht in een moderner kader moet steken, en integreert tevens een aantal afzonderlijke wetten (erfpacht en opstal) in dat nieuwe wetboek. Hoewel de grote principes onaangeroerd blijven, vallen er een aantal belangrijke wijzigingen te noteren. Zo wijzigen o.m. de termijnen van het recht van opstal, wordt er een wettelijk kader verleend aan het onzelfstandig (accessoir) opstalrecht en worden de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar herschreven. De bepalingen treden in werking op 1 september 2021.

In het eerste deel analyseren we voor u alle wijzigingen met betrekking tot het vruchtgebruik, het erfpachtrecht, het recht van opstal, alsmede de herschreven regels inzake het recht van roerende en onroerende natrekking. 

In het tweede deel bespreken we de andere items uit de wet van 20 februari 2020, met uitzondering van het mede-eigendomsrecht van gebouwen. Hier komt onder meer de indeling van de goederen aan bod, alsmede het nieuwe onderscheid tussen roerende en onroerende goederen en de principes inzake mede-eigendom. 

De fiscale aspecten van deze wijzigingen zullen in een afzonderlijke sessie worden geanalyseerd.

Volgende vragen/ onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe worden de goederen ingedeeld?
 • Wat is het verschil tussen roerend en onroerende goederen? 
 • Wat is het regime van de onroerende publiciteit? 
 • Wat zijn de nieuwe termijnen voor een recht van opstal en het vruchtgebruik?
 • In welke gevallen is de grondeigenaar een vergoeding verschuldigd voor de opstallen bij einde erfpacht en opstal? 
 • Wat verstaan we onder een onzelfstandig (accessoir) opstalrecht? 
 • Kan een eeuwigdurend opstalrecht verleend worden?
 • Wie draagt de lasten van de herstellingswerken en de verbouwingen in vruchtgebruiksstructuren? 
 • Vanaf wanneer treedt het nieuwe Boek 3 in werking? Quid voor bestaande overeenkomsten?
 • Wat is het nieuw wettelijk kader voor de vrijwillige mede-eigendom (en de beëindiging ervan)?
 • Welke regels zijn van dwingend recht? 
 • Hoe kan men het zakelijk recht bewijzen?
 • Wat begrijpen we onder  “eigendomsrechten”?
 • Wat zijn de nieuwe regels inzake roerende en onroerende natrekking?
 • Het vruchtgebruik op schuldvorderingen en intellectuele eigendomsrechten : nieuwe (fiscale) perspectieven? 
 • Wat wijzigt inzake erfdienstbaarheden?
 • Wat verstaat de wetgever onder bezit? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext syllabus, met talrijke voorbeelden.

Deze opleiding is zowel naar juristen als naar de fiscale cijferbeoefenaars.  

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
 
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF, de OVB en de Nationale Kamer van notarissen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De zakelijke rechten in het nieuw BW

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336