Live webinar : Echtgenoten in een vennootschap

Begin:
feb 10, 2021, 18:00
Einde:
feb 10, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 10 FEBRUARI 2021
ECHTGENOTEN IN EEN VENNOOTSCHAP
 :  EEN RISICOLOOS VERHAAL OF EEN EXPLOSIEVE COCKTAIL ?
Guy Poppe


Bij het oprichten van een vennootschap wordt vaak het huwelijksvermogensrecht uit het oog verloren. Vaak denkt men dat het volstaat de aandelen op naam te zetten om aan deze partner alle rechten toe te kennen, waarbij men echter geen rekening houdt met het huwelijksvermogensrecht. Bij echtscheiding kan dit onverwachte (financiële) gevolgen hebben, die men gemakkelijk had kunnen voorkomen indien men hierop correct had geanticipeerd. 


We analyseren voor  u de meest voorkomende discussiepunten, waarbij we de link leggen tussen het vennootschapsrecht en het huwelijksvermogensrecht na de aanpassing door de wet van 22 juli 2019.  

Volgende items/ vragen komen aan bod:

 • Wat zijn de gevolgen als de inbreng (kapitaal) afkomstig is van het gemeenschappelijk vermogen? Hoe bewijst men dat de inbreng uit het eigen vermogen komt?
 • Is de instemming van de andere partner vereist voor de oprichting van een vennootschap?
 • Kan een vennootschap die (minstens) twee vennoten vereist (bv. ComV en Vof) opgericht worden door echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of het wettelijk stelsel? 
 • Wat is het onderscheid tussen de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten in de diverse huwelijksvermogensstelsels (gemeenschap, wettelijk stelsel of zuivere scheiding van goederen)? 
 • Wie heeft het stemrecht op de aandelen ingeschreven op naam van de man?
 • Heeft de andere echtgenoot toegang tot de algemene vergadering?  
 • Wat zijn de verweermiddelen van de andere partner? 
 • Kunnen de aandelen op naam van beide partners ingeschreven worden?  Wat zijn de voor- en nadelen van deze gemeenschappelijke aandelen?
 • Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk karakter van een dividend? Een terugbetaling van inbreng? En een rekening courant? 
 • Kan de echtgenoot die zijn aandelen aan zijn kinderen wil schenken, dit doen zonder toestemming van zijn echtgenote? 
 • Welke procedures kunnen gehanteerd worden om in het kader van echtscheiding de aandelen van de partner in handen te krijgen? 
 • Is de toestemming vereist van de andere partner om een bestuurdersmandaat op te nemen?  
 • Enz. Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en documentatiebundel.

Deze opleiding richt zich zowel naar juristen als naar de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
 
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF, de OVB en de Nationale Kamer van notarissen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 
 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Echtgenoten in een vennootschap

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336