Live webinar : Het nieuwe zakenrecht : de fiscale implicaties

Begin:
feb 25, 2021, 18:00
Einde:
feb 25, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 25 FEBRUARI 2021
HET NIEUWE ZAKENRECHT : DE FISCALE IMPLICATIES
Guy Poppe
 

De wet van 20 februari 2020 voert een nieuw boek 3 “Goederenrecht” in, dat het zakerecht in een moderner kader zal steken, en die tevens een aantal afzonderlijke wetten (erfpacht en opstal) integreert in dat nieuwe wetboek. Hoewel de grote principes onaangeroerd blijven, vallen er een aantal belangrijke wijzigingen te noteren. Zo wijzigen o.m. de termijnen van het recht van opstal, wordt er een wettelijk kader verleend aan het onzelfstandig (accessoir) opstalrecht en worden de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar herschreven. In deze sessie passen we deze nieuwe regels toe op de bestaande fiscale regels (en rechtspraak), en dit zowel inzake registratierechten, btw als voornamelijk de inkomstenbelastingen.
 

In het eerste deel analyseren we voor u alle civielrechtelijke wijzigingen met betrekking tot het vruchtgebruik, het erfpachtrecht en het recht van opstal, alsmede de herschreven regels inzake recht van roerende en onroerende natrekking. 
 

In het tweede deel richten we onze aandacht op de kosten van onderhoud en herstellingen en op de vergoeding van de grondeigenaar bij het uitdoven van het recht, elementen die op fiscaal vlak verregaande gevolgen kunnen hebben.

In het derde deel bespreken we dan de nieuwe mogelijkheden inzake successieplanning, nu het NBW duidelijke lijnen vastlegt voor het vruchtgebruik op aandelen. 

De besproken civielrechtelijke wijzigingen werden gekozen op basis van hun fiscale relevantie (inkomstenbelasting en registratierecht), die uiteraard uitgebreid zal worden toegelicht tijdens het seminarie.  
 

 Volgende vragen/ onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de nieuwe termijnen voor een recht van opstal en het vruchtgebruik?
 • In welke gevallen is de grondeigenaar een vergoeding verschuldigd voor de opstallen bij einde erfpacht en opstal? Is er een verschil tussen een recht van erfpacht en opstal?  Wanneer moet dit vastgelegd worden? 
 • Is een authentieke akte vereist? 
 • Wat verstaan we onder een onzelfstandig (accessoir) opstalrecht? 
 • Kan een eeuwigdurend opstalrecht verleend worden? Wat zijn de fiscale gevolgen in vastgoedprojecten?
 • Wie draagt de lasten van de herstellingswerken en de verbouwingen in vruchtgebruikstructuren? 
 • Vanaf wanneer treedt het nieuwe Boek 3 in werking? Quid voor bestaande overeenkomsten? Is het zinvol om bestaande overeenkomsten te wijzigen?
 • Hoe kan men het zakelijk recht bewijzen tav de fiscus?
 • Wat begrijpen we onder  “eigendomsrechten”?
 • Wat zijn de nieuwe regels inzake roerende en onroerende natrekking?
 • Het vruchtgebruik op schuldvorderingen en intellectuele eigendomsrechten: nieuwe (fiscale) perspectieven? 
 • Wat zijn de nieuwe mogelijkheden met vruchtgebruik op aandelen?

 

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en documentatiebundel. Deze opleiding is zowel gericht op juristen als op de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
 
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF, de OVB, het BIV en de Nationale Kamer van notarissen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Het nieuwe zakenrecht : de fiscale implicaties

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336