Live webinar : Van eenmanszaak naar vennootschap

Begin:
mrt 10, 2021, 18:00
Einde:
mrt 10, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 10 MAART 2021
VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP : INBRENG OF VERKOOP ? ENKELE BELANGRIJKE JURIDISCHE EN FISCALE AANDACHTSPUNTEN
Guy Poppe


De overstap van eenmanszaak naar vennootschap kan op twee manieren gebeuren, namelijk de verkoop van de handelszaak ofwel de inbreng ervan. 

In een eerste deel bespreken we een aantal fiscale vraagstukken, waarin onder meer behandeld worden : de 4 x4 regel, de taxatie van de meerwaarden op materiële vaste activa, de verhuur van handelsfonds versus cliënteel, de stopzettingsmeerwaarde en de verkoop versus inbreng.

In het tweede deel analyseren we de regels inzake de tegenstelbaarheid van de overdracht aan de fiscus. Deze verplichtingen werden geherformuleerd en maken sinds 2020 deel uit van het Wetboek van Invorderingen.

In het derde deel bespreken we een aantal vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals de regels van de quasi- inbreng, de inbreng van een bedrijfstak en de regeling tegenstrijdige belangen. Tot slot gaan we ook dieper in op een aantal vaak voorkomende clausules in de verkoopovereenkomst.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

 • Wat is het verschil tussen verkoop van een handelsfonds versus cliënteel ?
 • Is de verhuur van cliënteel / handelsfonds fiscaal interessant ? Quid m.b.t. de fiscale risico’s ?
 • In welke gevallen kan de overnemer gehouden zijn tot de schulden van de overlater ? Welke formaliteiten moeten vervuld worden om dit risico te vermijden ? 
 • Wanneer is de vrijstelling van artikel 11 BTW Wetboek toepasselijk?
 • Is de meerwaarde op de aandelen van de inbrenggenietende vennootschap belastbaar ? 
 • Welke attesten moeten aangevraagd worden ? En wanneer ? Wie vraagt ze aan ? 
 • Is de fiscus steeds gehouden aan de inbreng c.q. verkoopwaarde ? 
 • In welke gevallen is de quasi-inbreng nog toepasselijk ? Is de VVPRbis-regeling toepasselijk indien een met geld opgerichte vennootschap kort nadien de eenmanszaak koopt ?
 • Is de meerwaarde verwezenlijkt bij de verkoop van de inbrenggenietende vennootschap, vrijgesteld ?
 • Wat zijn de formaliteiten bij inbreng in een BV, NV, CommV of VOF ? 
 • Welke clausules moeten zeker voorzien worden in een overdrachtsovereenkomst ? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus, die tevens een aantal draaiboeken bevat voor de concrete afhandeling van een overdracht, rekening houdende met alle hoger vermelde formaliteiten.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF, de OVB en de Nationale Kamer van notarissen.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Van eenmanszaak naar vennootschap

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336