Live webinar : Buitenlands onroerend goed : hoe wordt het belast vanaf AJ 2022 ?

Begin:
mrt 23, 2021, 18:00
Einde:
mrt 23, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 23 MAART 2021
BUITENLANDS ONROEREND GOED : HOE WORDT HET BELAST VANAF AJ 2022 ?
Guy Poppe
 

De afgelopen jaren (2014 en 2018) veroordeelde het Europees Hof van Justitie de Belgische staat omdat de buiten België gelegen onroerende goederen zwaarder belast werden dan de in België gelegen onroerende goederen. Op 18 november 2020 werd de Belgische staat veroordeeld tot betaling van een dwangsom per dag vertraging, als gevolg waarvan de Belgische wetgever verplicht werd de wetgeving bij hoogdringendheid aan te passen. Op donderdag 11 februari 2021 keurde de  Kamer een wetsontwerp goed, waarbij de wetgever eerder verrassend koos om de taxatieregels van de buitenlandse onroerende goederen gelijk te schakelen met deze die op in België gelegen onroerende goederen reeds decennialang toepasselijk zijn. Als gevolg daarvan zal ook aan elk in het buitenland gelegen onroerend goed een kadastraal inkomen worden toegekend, en dit op grond van de door de belastingplichtige te verstrekken informatie. We analyseren grondig voor u de nieuwe regeling, die toepasselijk is vanaf 1 januari 2021. 

We plaatsen dit tevens in een ruimer kader, en brengen de regels van het vestigen en het betwisten van het kadastraal inkomen in herinnering. De zware sancties die in de nieuwe wet voorzien zijn (administratieve boetes tot 3000 euro) gelden trouwens ook voor bv. het niet aangegeven van renovatiewerken aan een Belgische woning. Dus hoog tijd om de algemene regels inzake vaststelling, wijziging en betwisting van het kadastraal inkomen eens op te frissen.

Volgende vragen/items komen aan bod :

 • Wat was precies het probleem in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie? 
 • Hoe dient een belastingplichtige in concreto te handelen?
 • Welk kadastraal inkomen zal worden vastgesteld?
 • Hoe gaat de fiscus in concreto handelen?
 • Wat als het onroerend goed recent werd gekocht?
 • Wat zijn de sancties als u nalaat de fiscus te informeren?
 • Hoe wordt een buitenlands onroerend goed dat verhuurd wordt, belast? 
 • Is er een verschil tussen een verhuurd en een niet-verhuurd buitenlands onroerend goed?
 • Mogen de in het buitenland betaalde belastingen in mindering worden gebracht?
 • Beschikt de Belgische fiscus over informatie m.b.t. uw buitenlands onroerend goed?
 • Is er een verschil tussen gebouwen en gronden?
 • Wijzigt er iets inzake de vrijstelling met progressievoorbehoud?
 • Quid indien uw buitenlands onroerend goed gekocht werd door een Belgische vennootschap?
 • En wanneer het destijds gekocht werd door een vennootschap gevestigd in het land waar het onroerend goed is gelegen?
 • Wanneer wijzigt het kadastraal inkomen? 
 • Wie moet aangifte doen van de wijziging?
 • Hoe kan je een vastgesteld KI betwisten, en binnen welke termijnen? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF, de OVB en de Nationale Kamer van notarissen.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Buitenlands onroerend goed : hoe wordt het belast vanaf AJ 2022 ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336