Live webinar : De meerwaarden op onroerende goederen in de personenbelasting

Begin:
mrt 17, 2021, 18:00
Einde:
mrt 17, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 17 MAART 2021
DE MEERWAARDEN OP ONROERENDE GOEDEREN IN DE PERSONENBELASTING
Guy Poppe
 

Wanneer zijn meerwaarden op onroerende goederen in de personenbelasting belastbaar ? We onderzoeken alle mogelijke gevallen van belastbaarheid, waarbij uiteraard de verkoop van beroepsmatige gebouwen aan de orde is (inclusief de desaffectatieleer), maar ook de gevallen waarbij de meerwaarde belastbaar is als diverse inkomsten zoals de speculatieve baten (art.90,1° WIB 92) en de verkoop van onbebouwde (art. 90,8° WIB 92) en bebouwde onroerende goederen (art. 90,10° WIB 92).

In het tweede deel van dit webinar, onderzoeken we wat de gevolgen zijn als de verkoop betrekking heeft op onroerende goederen waarop zakelijke rechten rusten (erfpacht, opstal en vruchtgebruik), en de gevolgen inzake meerwaarden bij uithaal van onroerende goederen, al dan niet in het kader van de vereffening van een vennootschap

Volgende vragen komen onder meer aan bod :

 • Aan welke tarieven zijn de verwezenlijkte meerwaarden op beroepsmatig gebruikte onroerende goederen belastbaar? 
 • Hoe worden meerwaarden in het kader van een stopzetting van een éénmanszaak belast ? 
 • Is de verkoop van aandelen van een vennootschap met uitsluitend onroerend goed, riskant? 
 • Leidt een inbreng in een vennootschap tot een meerwaardebelasting? 
 • Wanneer is er sprake van speculatie? 
 • Is men belastbaar als men twee onroerende goederen in eenzelfde jaar verkoopt?
 • Is de meerwaarde die men realiseert bij de verkoop van zelf  gerenoveerde panden belastbaar? Maakt het een verschil uit of men in de bouwsector tewerkgesteld is?
 • Wanneer is de meerwaarde op verkochte gronden belastbaar als diverse inkomsten? 
 • Wanneer is de meerwaarde op gebouwen belastbaar als diversen inkomsten?
 • Hoe wordt de belasting effectief berekend in het geval van taxatie als diverse inkomsten? 
 • Kan de verhuur van een pand na de stopzetting in afwachting van een latere verkoop een uitweg bieden om te ontsnappen aan de stopzettingsmeerwaardenbelasting?
 • Moet bij de berekening van de meerwaarde rekening gehouden worden met het huwelijksvermogensrecht?
 • Wie wordt belast als een onroerend goed wordt vervreemd waarop zakelijke rechten (erfpacht, opstal of vruchtgebruik) rusten? En hoe wordt de meerwaarde in conreto belast?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 
LOCATIE : ONLINE
 
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het ITAA, het BIV, de OVB en de Nationale Kamer van notarissen.
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20
 

 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De meerwaarden op onroerende goederen in de personenbelasting

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336