Webinar : Echtgenoten in een vennootschap

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

VOOR WIE DE LIVE UITZENDING HEEFT GEMIST ...
 
ON DEMAND WEBINAR
ECHTGENOTEN IN EEN VENNOOTSCHAP
 :  EEN RISICOLOOS VERHAAL OF EEN EXPLOSIEVE COCKTAIL ?
Guy Poppe


Bij het oprichten van een vennootschap wordt vaak het huwelijksvermogens-recht uit het oog verloren. Vaak denkt men dat het volstaat de aandelen op naam te zetten om aan deze partner alle rechten toe te kennen, waarbij men echter geen rekening houdt met het huwelijksvermogensrecht. Bij echtscheiding kan dit onverwachte (financiële) gevolgen hebben, die men gemakkelijk had kunnen voorkomen indien men hierop correct had geanticipeerd. 


We analyseren voor  u de meest voorkomende discussiepunten, waarbij we de link leggen tussen het vennootschapsrecht en het huwelijksvermogensrecht na de aanpassing door de wet van 22 juli 2019.  

Volgende items/ vragen komen aan bod:

 • Wat zijn de gevolgen als de inbreng (kapitaal) afkomstig is van het gemeenschappelijk vermogen? Hoe bewijst men dat de inbreng uit het eigen vermogen komt?
 • Is de instemming van de andere partner vereist voor de oprichting van een vennootschap?
 • Kan een vennootschap die (minstens) twee vennoten vereist (bv. ComV en Vof) opgericht worden door echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of het wettelijk stelsel? 
 • Wat is het onderscheid tussen de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten in de diverse huwelijksvermogensstelsels (gemeenschap, wettelijk stelsel of zuivere scheiding van goederen)? 
 • Wie heeft het stemrecht op de aandelen ingeschreven op naam van de man?
 • Heeft de andere echtgenoot toegang tot de algemene vergadering?  
 • Wat zijn de verweermiddelen van de andere partner? 
 • Kunnen de aandelen op naam van beide partners ingeschreven worden?  Wat zijn de voor- en nadelen van deze gemeenschappelijke aandelen?
 • Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk karakter van een dividend? Een terugbetaling van inbreng? En een rekening courant? 
 • Kan de echtgenoot die zijn aandelen aan zijn kinderen wil schenken, dit doen zonder toestemming van zijn echtgenote? 
 • Welke procedures kunnen gehanteerd worden om in het kader van echtscheiding de aandelen van de partner in handen te krijgen? 
 • Is de toestemming vereist van de andere partner om een bestuurdersmandaat op te nemen?  
 • Enz. Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en documentatiebundel.

Deze opleiding richt zich zowel naar juristen als naar de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 

PROGRAMMA :

Deze opleiding werd op 10 februari 2021 gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 

LOCATIE : ONLINE

 
DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
 
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder.
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 
ACCREDITATIES : De opleiding wordt door het ITAA (BIBF & IAB) erkend voor 4 uur permanente vorming, door de OVB voor 4 punten (Dossiernr. 2020-02437) en door de Nationale Kamer van notarissen voor 3 uur (ref. : 20/33207).
 
VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 


Deze activiteit boeken: Webinar : Echtgenoten in een vennootschap

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie