Live webinar : Een CV of toch maar (verplicht) een BV ?

Begin:
mrt 29, 2021, 18:00
Einde:
mrt 29, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 29 MAART 2021
EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP OF TOCH MAAR (VERPLICHT) EEN BV ?
Guy Poppe
 

Aanvankelijk had de wetgever, bij de hervorming van het vennootschapsrecht, de intentie om de coöperatieve vennootschap  af te schaffen, wat uiteindelijk enkel gebeurde voor de nog weinig gebruikte CVOA. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bleef uiteindelijk overeind, maar enkel voor vennootschappen met het coöperatief gedachtengoed. De in artikel 6:1 WVV vermelde omschrijving leidt tot veel onduidelijkheid. Anderzijds rijst de vraag of het niet aangewezen is om de vroegere CVBA om te zetten in een BV. 

Het juridisch kader van de CV werd bovendien grotendeels gelijkgeschakeld met dat van de BV. Toch blijven er een beperkt aantal verschilpunten. Ook bij de CV is het kapitaalbegrip afgeschaft, en dus ook één van de belangrijkste kenmerken van de vroegere CVBA, namelijk het onderscheid tussen het vast en het variabel kapitaal.    

Anderzijds kan de coöperatieve vennootschap erkend worden als sociale onderneming, die de feitelijke vervanger is geworden van de vroegere vennootschap met sociaal oogmerk.

In deze opleiding ontleden we grondig de CV, met toetsing zowel aan de vroegere CVBA als aan de huidige BV. 

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

 • Wat verstaan we onder het “coöperatief” gedachtengoed in de zin van artikel 6:1 WVV?
 • Kunnen professionele vennootschappen nog verder werken als CV?
 • Wat zijn de verschillen tussen de CV en de BV?
 • Tegen wanneer moet men een keuze maken?
 • Wat als men ten onrechte het statuut van CV behoudt?
 • Blijft de flexibiliteit inzake inbrengen, behouden na de afschaffing van het variabel kapitaal?
 • Wat blijft over van de specifieke uitsluitingsregeling van de CVBA?
 • Is er sprake van een omzetting indien de overstap naar BV wordt overwogen?
 • Welk recht is toepasselijk op de nog niet omgevormde CVBA?
 • Wanneer, en onder welke voorwaarden, kan een coöperatieve vennootschap als sociale onderneming worden erkend?
 • Wat zijn de voorwaarden om een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap te worden/blijven?
 • Is die erkenning noodzakelijk om het statuut van CV te behouden?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF, de OVB en de Nationale Kamer van notarissen.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Een CV of toch maar (verplicht) een BV ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336