Live webinar : Relatiegeschenken, kosten van onthaal en incentives : waar liggen de fiscale grenzen ?

Begin:
mrt 24, 2021, 18:00
Einde:
mrt 24, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 24 MAART 2021
RELATIEGESCHENKEN, KOSTEN VAN ONTHAAL EN INCENTIVES VOOR KLANTEN EN PERSONEEL : WAAR LIGGEN DE FISCALE GRENZEN ? 
Guy Poppe


Receptiekosten en kosten van onthaal, staan sinds enkele jaren in de actualiteit naar aanleiding van de vraag of ze 100 % dan wel voor 50 % aftrekbaar zijn als beroepskosten. De (cassatie)rechtspraak van vorig jaar lijkt de discussie beslecht te hebben. We onderzoeken voor u wat de concrete draagwijdte is van deze rechtspraak, m.a.w. wat precies onder receptiekosten moet worden begrepen.

In het kader van de relancemaatregelen n.a.v. de coronacrisis werd de aftrekbaarheid tijdelijk verhoogd tot 100 % en werd een belastingvrije consumptiecheque van maximaal 300 EUR ingevoerd. We analyseren voor u wat de praktische modaliteiten hiervan zijn. 

In het tweede deel van dit webinar onderzoeken we de fiscale gevolgen van incentives die een bedrijf aan zijn klanten en/of werknemers en bestuurders toekent, zoals o.m. reizen en gratis producten. Zijn dit belastbare voordelen van alle aard ? Zijn de kosten integraal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting ? We analyseren voor u de diverse rulings over deze materie. 

Volgende vragen/onderwerpen komen zo o.m. aan bod:

 • Zijn de kosten van een opendeurdag aftrekbare beroepskosten? Wordt er een onderscheid gemaakt tussen de kosten van inrichting en deze m.b.t. eten en drinken?  Quid inzake de BTW? 
 • Wat is de visie van de rechtspraak?
 • Wanneer is er sprake van een beroepsmatige kost? 
 • Wat is het onderscheid tussen restaurant- en receptiekosten?
 • Wat is het fiscaal en sociaalrechtelijk kader van de consumptiecheque? 
 • Waarvoor kan de consumptiecheque worden aangewend?
 • Komen enkel werknemers in aanmerking? 
 • Is een incentivereis een voordeel van alle aard?  Zijn het aftrekbare beroepskosten in hoofde van de werkgever ? Wat is het regime van de kosten van de begeleidende partner? 
 • Kan men een plezierreis als een sociaal voordeel kwalificeren?
 • Wat verstaan we onder relatiegeschenken? Wat is het verschil met publiciteitsartikelen? 
 • Zijn vivaboxen een voordeel van alle aard? 
 • Zijn de kosten van voetballoges integraal aftrekbaar als beroepskost? 
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide full-text syllabus, met talrijke voorbeelden.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF en de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Relatiegeschenken, kosten van onthaal en incentives : waar liggen de fiscale grenzen ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336