Live webinar : Update personenbelasting AJ 2021

Begin:
mei 3, 2021, 14:00
Einde:
mei 3, 2021, 18:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:
ONLINE

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGNAMIDDAG 3 MEI 2021
UPDATE PERSONENBELASTING AJ 2021
Guy Poppe
 

In deze sessie bespreken we de aangifte personenbelasting vak per vak, waarbij we zowel aandacht hebben voor de nieuwigheden als voor de relevante circulaires, parlementaire vragen en rechtspraak. 

In het tweede deel van dit webinar bespreken we de nieuwigheden voor AJ 2022, waarbij onder meer de nieuwe taxatieregels van in het buitenland gelegen onroerende goederen, de nieuwe regels inzake vrijwilligerswerk in de sportsector en de aangepaste regelgeving inzake de deeleconomie aan bod komen. 

Het derde deel bevat een overzicht van rechtspraak en rulings inzake beroepskosten en voordelen van alle aard van de afgelopen jaren. 

Volgende vragen/items komen aan bod :

 • Wat is de regeling van de geleden verliezen?
 • Wat is nieuw inzake ascendenten ten laste? 
 • Wat zijn de nieuwe regels inzake belastingvrijstelling voor kinderen ten laste?
 • Zijn de tegemoetkomingen in het kader van de coronamaatregelen belastbaar?
 • Wat is er nieuw inzake investeringsaftrek?
 • Is een vergoeding voor thuisarbeid belastbaar? 
 • Welke belastingvrije vergoedingen kosten eigen aan de werkgever zijn mogelijk?
 • Wat is nieuw inzake de winwinlening? 
 • Kunnen meerwaarden op beroepsmatige activa belast worden als divers inkomen?  
 • Wat zijn de regels inzake aftrekbaarheid van autokosten?  Quid inzake de (valse) hybridewagens? 
 • Wat zijn de relevante coronamaatregelen? 
 • Het fiscaal regime van overuren in zogenaamde “cruciale sectoren”? 
 • De regeling van de consumptiecheque 
 • Welke bedragen worden niet langer geïndexeerd? 
 • Wat is het fiscaal regime van de vergoedingen tijdelijke werkloosheid? 
 • Wat wijzigde inzake forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers? 
 • Wat is een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 32 WIB 92? 
 • Hoe worden inkomsten uit lijfrente belast? 
 • Grondmeerwaarden in een vereenvoudigde boekhouding:  wat zegt de rechtspraak? 
 • Wat is de tijdelijke corona tax shelter?
 • Kosten van de bedrijfsleider versus kosten van de vennootschap
 • Kunnen forfaitaire belastingplichtigen verliezen aftrekken? 
 • Hoe worden buitenlandse onroerende goederen belast vanaf AJ 2022?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus, inclusief een uitgebreide documentatiebundel met alle relevante informatie om probleemloos de aangifte op zo optimaal mogelijke wijze in te vullen.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het IAB, het BIBF, het BIV, de OVB en de Nationale Kamer van notarissen.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Update personenbelasting AJ 2021

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie