Webinar : Van eenmanszaak naar vennootschap : inbreng of verkoop ?

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR

VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP : INBRENG OF VERKOOP ? ENKELE BELANGRIJKE JURIDISCHE EN FISCALE AANDACHTSPUNTEN
Guy Poppe


De overstap van eenmanszaak naar vennootschap kan op twee manieren gebeuren, namelijk de verkoop van de handelszaak ofwel de inbreng ervan. 

In een eerste deel bespreken we een aantal fiscale vraagstukken, waarin onder meer behandeld worden : de 4 x4 regel, de taxatie van de meerwaarden op materiële vaste activa, de verhuur van handelsfonds versus cliënteel, de stopzettingsmeerwaarde en de verkoop versus inbreng.

In het tweede deel analyseren we de regels inzake de tegenstelbaarheid van de overdracht aan de fiscus. Deze verplichtingen werden geherformuleerd en maken sinds 2020 deel uit van het Wetboek van Invorderingen.

In het derde deel bespreken we een aantal vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals de regels van de quasi- inbreng, de inbreng van een bedrijfstak en de regeling tegenstrijdige belangen. Tot slot gaan we ook dieper in op een aantal vaak voorkomende clausules in de verkoopovereenkomst.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

 • Wat is het verschil tussen verkoop van een handelsfonds versus cliënteel ?
 • Is de verhuur van cliënteel / handelsfonds fiscaal interessant ? Quid m.b.t. de fiscale risico’s ?
 • In welke gevallen kan de overnemer gehouden zijn tot de schulden van de overlater ? Welke formaliteiten moeten vervuld worden om dit risico te vermijden ? 
 • Wanneer is de vrijstelling van artikel 11 BTW Wetboek toepasselijk?
 • Is de meerwaarde op de aandelen van de inbrenggenietende vennootschap belastbaar ? 
 • Welke attesten moeten aangevraagd worden ? En wanneer ? Wie vraagt ze aan ? 
 • Is de fiscus steeds gehouden aan de inbreng c.q. verkoopwaarde ? 
 • In welke gevallen is de quasi-inbreng nog toepasselijk ? Is de VVPRbis-regeling toepasselijk indien een met geld opgerichte vennootschap kort nadien de eenmanszaak koopt ?
 • Is de meerwaarde verwezenlijkt bij de verkoop van de inbrenggenietende vennootschap, vrijgesteld ?
 • Wat zijn de formaliteiten bij inbreng in een BV, NV, CommV of VOF ? 
 • Welke clausules moeten zeker voorzien worden in een overdrachtsovereenkomst ? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus, die tevens een aantal draaiboeken bevat voor de concrete afhandeling van een overdracht, rekening houdende met alle hoger vermelde formaliteiten.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Deze opleiding werd op 10 maart 2021 gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 

LOCATIE : ONLINE

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden slechts aanvaard tot 5 dagen vóór de opleiding ; daarna is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : Deze opleiding wordt door het ITAA (BIBF & IAB) erkend voor 4 uur permanente vorming (ons erkenningsnr. B0703/2020-01). Door de OVB wordt de opleiding erkend voor 4 punten (Dossiernr. 2020-03690).

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 


Deze activiteit boeken: Webinar : Van eenmanszaak naar vennootschap : inbreng of verkoop ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie