Webinar : Een CV of toch maar (verplicht) een BV ?

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP OF TOCH MAAR (VERPLICHT) EEN BV ?
Guy Poppe
 

Aanvankelijk had de wetgever, bij de hervorming van het vennootschapsrecht, de intentie om de coöperatieve vennootschap  af te schaffen, wat uiteindelijk enkel gebeurde voor de nog weinig gebruikte CVOA. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bleef uiteindelijk overeind, maar enkel voor vennootschappen met het coöperatief gedachtengoed. De in artikel 6:1 WVV vermelde omschrijving leidt tot veel onduidelijkheid. Anderzijds rijst de vraag of het niet aangewezen is om de vroegere CVBA om te zetten in een BV. 

Het juridisch kader van de CV werd bovendien grotendeels gelijkgeschakeld met dat van de BV. Toch blijven er een beperkt aantal verschilpunten. Ook bij de CV is het kapitaalbegrip afgeschaft, en dus ook één van de belangrijkste kenmerken van de vroegere CVBA, namelijk het onderscheid tussen het vast en het variabel kapitaal.    

Anderzijds kan de coöperatieve vennootschap erkend worden als sociale onderneming, die de feitelijke vervanger is geworden van de vroegere vennootschap met sociaal oogmerk.

In deze opleiding ontleden we grondig de CV, met toetsing zowel aan de vroegere CVBA als aan de huidige BV. 

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

 • Wat verstaan we onder het “coöperatief” gedachtengoed in de zin van artikel 6:1 WVV?
 • Kunnen professionele vennootschappen nog verder werken als CV?
 • Wat zijn de verschillen tussen de CV en de BV?
 • Tegen wanneer moet men een keuze maken?
 • Wat als men ten onrechte het statuut van CV behoudt?
 • Blijft de flexibiliteit inzake inbrengen, behouden na de afschaffing van het variabel kapitaal?
 • Wat blijft over van de specifieke uitsluitingsregeling van de CVBA?
 • Is er sprake van een omzetting indien de overstap naar BV wordt overwogen?
 • Welk recht is toepasselijk op de nog niet omgevormde CVBA?
 • Wanneer, en onder welke voorwaarden, kan een coöperatieve vennootschap als sociale onderneming worden erkend?
 • Wat zijn de voorwaarden om een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap te worden/blijven?
 • Is die erkenning noodzakelijk om het statuut van CV te behouden?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Deze opleiding werd op 29 maart 2021 gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 

LOCATIE : ONLINE

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden slechts aanvaard tot 5 dagen vóór de opleiding ; daarna is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

ACCREDITATIES : Deze opleiding wordt door het ITAA (BIBF & IAB) erkend voor 4 uur permanente vorming (ons erkenningsnr. B0703/2020-01). De erkenning werd tevens aangevraagd bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

Deze activiteit boeken: Webinar : Een CV of toch maar (verplicht) een BV ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie