VRIJE BEROEPEN EN ZELFSTANDIGEN : HET OPRICHTEN VAN EEN VENNOOTSCHAP

Begin:
sept 24, 2015, 18:00
Einde:
sept 24, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DONDERDAGAVOND 24 SEPTEMBER 2015

MECHELEN (Kasteel Tivoli)

VRIJE BEROEPEN EN ZELFSTANDIGEN

HET OPRICHTEN VAN EEN VENNOOTSCHAP :

NOG ZINVOL of TERUG ZINVOL ?

Marc Gielis

 

Steeds meer vrije beroepen (artsen, advocaten, notarissen, apothekers …) en ondernemers kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap. Veelal uit fiscale overwegingen.  Maar wat zijn de mogelijkheden en beperkingen ? Dit seminarie geeft een globaal en praktisch beeld van de voor- en nadelen van het werken met een vennootschap.  De maatregelen van de toenmalige regering Di Rupo I zijn hierbij van belang, maar, nog belangrijker, de huidige maatregelen van Michel I komen uitgebreid aan bod.

Ook wie reeds een vennootschap heeft, stelt zich wel eens vragen wat hij of zij moet doen met de liquiditeiten in de vennootschap.  Ook dit onderwerp wordt behandeld. 

Onder meer de volgende items komen aan bod :

 • De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap: de tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals de bedrijfswagen) , …
 • Welke vennootschapsvorm kiezen ?
 • Hoe gaan we te werk bij de omzetting van eenmanszaak naar een vennootschap ? Hoe verloopt de overstap fiscaal ?
 • Welke instrumenten zijn in uw situatie bruikbaar om uw fiscale situatie te optimaliseren ? Hoe moet u hieruit selecteren?
 • De nadelen: kosten, bijkomende administratie, …
 • Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap : huurinkomen, intrest (rekening courant), dividend, … ?  Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hiervan ?
 • Hoe zit de nieuwe regeling van de liquidatiereserve in mekaar ?
 • Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap ?  Wat te denken van vruchtgebruik ?
 • Nadenken over uw woning : binnen of buiten de vennootschap?
 • Is een goodwillconstructie (nog) ideaal ?  Zo ja, hoe moet deze gefinancierd worden ?
 • Fiscale optimalisatietechnieken : de mix tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
 • De notionele interestaftrek : hoe werkt dit en waarmee opletten …
 • Beleggen: sparen als natuurlijk persoon of als vennootschap ?
 • De fiscaal vriendelijke pensioenopbouw (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging)
 • De rekening courant met de bijhorende problematiek
 • De roerende voorheffing van 15% (VVPRbis) en liquidatiereserve (VVPRter)
 • Enzovoort

 

U merkt het, een totaalbeeld van de fiscale impact van de vennootschap komt ter sprake.  Ook staan we even stil bij een eenvoudige toepassing waarbij de theorie aan de praktijk wordt getoetst.

Na het volgen van dit seminarie zou u dan ook geen verrassingen meer moeten vrezen.

 

Iedere deelnemer krijgt de kans zijn/haar vragen te stellen, hetzij mondeling tijdens de workshop, hetzij schriftelijk - per e-mail - vóór of na de workshop, via Artelegis of rechtstreeks aan de spreker. Er wordt aan de deelnemers een antwoord op hun vragen gegarandeerd. De deelnemers worden trouwens uitdrukkelijk uitgenodigd om, indien zij wensen dat welbepaalde items worden behandeld of extra worden belicht, dit vooraf per e-mail mede te delen.

Het seminarie wordt gegeven door Marc Gielis

Hij is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies en tevens belastingconsulent bij Bank J.Van Breda en C° NV. Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastprofessor aan de Brugge Business School en gastdocent aan de HUB Ehsal Management School.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting (met koffiepauze)
Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE :  Kasteel Tivoli, Antwerpsesteenweg 92, 2800 Mechelen

 

 

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

BELANGRIJK : Door het BIBF en het IAB wordt het seminarie erkend voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het door ons uitgereikte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen voor 4 juridische punten.


Deze activiteit boeken: VRIJE BEROEPEN EN ZELFSTANDIGEN : HET OPRICHTEN VAN EEN VENNOOTSCHAP

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336