Live webinar : Financiering van overnames : wat zijn de nieuwe mogelijkheden na het WVV?

Begin:
apr 29, 2021, 18:00
Einde:
apr 29, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 29 APRIL 2021
FINANCIERING VAN OVERNAMES :  WAT ZIJN DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN NA HET WVV?
Guy Poppe


Vaak loopt een overname van een vennootschap via een vennootschapsstructuur (holding of tussenholding). Jarenlang gold vennootschapsrechtelijk het verbod dat de overgenomen vennootschap de overname van haar aandelen niet mocht financieren, noch waarborgen verstrekken op daartoe door derden aangegane leningen.  Het WVV 2019 heeft deze verbodsbepaling aanzienlijk versoepeld, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. 

In het eerste deel van dit webinar onderzoeken we wat vennootschapsrechtelijk nu mogelijk is, door na te gaan wat de voor- en nadelen zijn van de nieuwe regeling, die zowel voor de NV, de BV als de CV geldt. Ook de reeds jarenlang gebruikte ontsnappingsroutes, zoals uitkering van een superdividend, en de fusie van de holding met de target company, komen aan bod.

In het tweede deel bespreken we de voor- en nadelen van een holding, zowel fiscaal als vennootschapsrechtelijk. Hierbij wordt onder meer dieper ingegaan op de kwalificatie als “kleine” vennootschap in de zin van artikel 1.24 WVV, alsmede op de keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm.

Wat de fiscale aspecten betreft, richten we onze aandacht op de strengere regels inzake interestaftrek (ATAD – beperking) in groepsstructuren, alsmede op de verstrengde regels inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor passieve holdings. Ook de talrijke rulings over deze materie komen uitgebreid aan bod.

Volgende vragen/items worden behandeld :

 • Onder welke voorwaarden kan een vennootschap vennootschapsrechtelijk de aankoop van haar eigen vennootschap financieren? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Wat zijn concrete aandachtspunten? 
 • Sinds wanneer is deze versoepelde regeling toepasselijk? 
 • Wat zijn de verschillen met de vroegere regeling? 
 • Geldt deze regeling voor alle vennootschapsvormen?
 • Wat is een vendor loan? Zijn hieraan fiscale risico’s verbonden?
 • Kan een uitgestelde vergoeding soelaas bieden?
 • Kan een superdividend een oplossing bieden?
 • Hoe staat de fiscus ten aanzien van een moeder-dochterfusie kort na de overname?
 • Wat is een passieve holding? 
 • Kan de fiscus de DBI-aftrek weigeren aan een passieve holding?
 • Zijn er beperkingen inzake interestaftrek tussen verwante Belgische vennootschappen? 
 • Kan een kapitaalvermindering soelaas bieden?
 • Wat zijn de beperkingen inzake interestaftrek tussen groepsvennootschappen? 
 • Is de uitkering van een superdividend na overname een toegelaten techniek? 
 • Wat zijn de mogelijkheden en (fiscale) risico’s van een moeder-dochterfusie na de overname? 
 • Is de inbreng van een algemeenheid van goederen een volwaardig alternatief? 
 • Wat zijn de fiscale aandachtspunten bij het opzetten van een holdingstructuur in het kader van een overname anno 2021?
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte fulltext syllabus.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het ITAA, de OVB en het BIV.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Financiering van overnames : wat zijn de nieuwe mogelijkheden na het WVV?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336