Live webinar : Activa verkopen aan, of inbrengen in uw vennootschap

Begin:
mei 17, 2021, 18:00
Einde:
mei 17, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 17 MEI 2021
ACTIVA VERKOPEN AAN/INBRENGEN IN UW VENNOOTSCHAP : WAAROP MOET U FISCAAL EN VENNOOTSCHAPSRECHTELIJK LETTEN ?
Guy Poppe


Geregeld wordt wel eens overwogen activa aan uw eigen vennootschap te verkopen of in te brengen.  Het WVV  2019 schafte de regeling quasi- inbreng af in de BV en CV, maar dit betekent geenszins een vrijgeleide om activa te verkopen aan uw vennootschap tegen een niet- markconforme waarde. Er blijven, zowel bij verkoop als bij inbreng, tal van regels te volgen, zowel vennootschapsrechtelijk als fiscaal. Wij brengen voor u de problemen en risico’s in kaart. 

In het eerste deel van dit webinar bespreken we de vennootschapsrechtelijke aspecten, waarbij o.m. de quasi-inbreng in de NV, de procedures bij inbreng, de belangenconflictregeling en de aansprakelijkheid van de oprichters/ bestuurders aan bod komen.

Ook de fiscus kijkt met argusogen toe of de verkoop/inbreng  wel aan marktconforme voorwaarden geschiedt. Is dit niet het geval, dan lopen zowel de verkoper/inbrenger als de vennootschap risico’s.  

In het tweede deel  brengen we alle fiscale risico’s in kaart, waarbij zowel de inbreng/verkoop van aandelen als van andere activa worden behandeld.

O.m. volgende vragen/items komen aan bod :

 • Welke procedures moet u volgen bij de verkoop van activa aan uw vennootschap als het gaat om een BV? En quid indien de kopende vennootschap een VOF of een NV is? 
 • Speelt de procedure van vermogensrechtelijke belangenconflicten steeds ? Welke formaliteiten moeten dan vervuld worden? Wat als deze geschonden worden? Kan de fiscus de schending van deze procedures inroepen om de verrichting fiscaal aan te vechten? 
 • Moet de fiscus de afschrijvingen steeds aanvaarden op basis van de verkoopprijs of de inbrengwaarde?  
 • Wat is de aansprakelijkheid van de oprichters/ bestuurders bij  verkoop/inbreng aan een niet-marktconforme waarde?
 • Hoe luidt de procedure van inbreng in een BV, in een NV, in een VOF? 
 • Is een schattingsverslag steeds vereist?
 • Wat zijn de fiscale risico’s bij verkoop aan niet-markconforme prijs in hoofde van de verkoper? Quid bij inbreng?  
 • Wie moet het bewijs leveren? 
 • Wat is de fiscale bewijskracht van een schattingsverslag? 
 • Binnen welke termijn kan de fiscus de transactie aanvechten? 
 • Kan u aan uw vennootschap interesten vragen en zo ja, hoeveel? 
 • Moet steeds belast worden in hoofde van de verkoper/ inbrenger?
 • Wat is de aansprakelijkheid van de adviseur? 
 • Enz. 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus. Deze opleiding richt zich zowel tot  juristen als tot de cijfermatige beroepsbeoefenaars.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : De erkenning wordt aangevraagd bij het ITAA, de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Activa verkopen aan, of inbrengen in uw vennootschap

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336