Live webinar : Zwart geld : snel nog regulariseren of beter niet ?

Begin:
juni 24, 2021, 18:00
Einde:
juni 24, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 24 JUNI 2021
ZWART GELD : SNEL NOG REGULARISEREN OF BETER NIET ?
Guy Poppe  
 

De wet van 2 maart 2021 schaft de fiscale regularisatie op federaal niveau af vanaf 1 januari 2024. 
In dit verband rijst bij sommigen de vraag of het zinvol c.q. noodzakelijk is om alsnog de stap te zetten ? En nog belangrijker is ongetwijfeld de vraag wat de risico’s zijn als men niets doet, gelet op het wijzigend fiscaal klimaat in vele landen, dat de spontane uitwisseling van informatie als prioriteit stelt in de strijd tegen de fiscale fraude.

In het eerste deel van de avond, analyseren we de huidige regeling, inclusief de discussiepunten die de afgelopen jaren aan het licht kwamen, zoals o.m. de problematiek van de verjaarde kapitalen, de bewijslast en de eerste rechtspraak. 

In het tweede deel  bespreken we de stand van zaken van de internationale gegevensuitwisseling, zowel binnen als buiten Europa, die vanaf dit jaar het fiscale landschap grondig gaat wijzigen (CRS, FATCA en Europese Bijstandsrichtlijn).

In het derde deel analyseren we de procedureregels die de fiscus moet volgen wanneer zij kennis krijgt van “zwarte” inkomsten. Wat zijn de strafrechtelijke risico’s ?

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

 • Waarom regulariseren? Of toch maar liever ondergedoken aanhouden in het buitenland?  
 • Wat zijn de risico’s als men niet regulariseert?
 • Is Zwitserland nog veilig?
 • Wat is CRS? 
 • Wat is FATCA? 
 • Welke inkomsten, kapitalen, sommen en waarden kunnen geregulariseerd worden?
 • Wat is de kostprijs van een regularisatie, inclusief de boetes?  
 • Ook voor verjaarde kapitalen? En wanneer is er sprake van verjaarde kapitalen?
 • Wie bewijst wat, inzonderheid wat betreft de verjaarde belastingschulden?
 • Hoeveel tijd heeft de fiscus om zwarte uitgaven te belasten? 
 • Quid wat betreft vermogens opgenomen in vennootschapsstructuren? 
 • Welke bescherming biedt de huidige regularisatie?
 • Enz.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Zwart geld : snel nog regulariseren of beter niet ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336