Live webinar : Fiscaal vriendelijke pensioenopbouw voor zelfstandigen

Begin:
juni 29, 2021, 14:00
Einde:
juni 29, 2021, 18:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 29 JUNI 2021
FISCAAL VRIENDELIJKE PENSIOENOPBOUW VOOR ZELFSTANDIGEN
Bart Chiau
 
Het wettelijk pensioen staat onder zware druk. Willen we als zelfstandige na ons pensioen nog eenzelfde levensstandaard genieten, dan moeten we het heft zelf in handen nemen. Enkel een pensioenspaarcontract volstaat al lang niet meer als aanvulling op de eerste pensioenpijler. We moeten op zoek gaan naar een combinatie van mogelijkheden.

Tijdens dit seminarie gaan we na hoe het wettelijk pensioen van de zelfstandige op verschillende manieren kan worden aangevuld.

Inhoud:

1ste pijler: wettelijk pensioen

2de pijler: aanvullend pensioen opgebouwd via uw werkgever of uw zelfstandige activiteit, met fiscaal voordeel

 • VAPZ
 • IPT
 • Groepsverzekering
 • RIZIV-contract
 • POZ

3de pijler: aanvullend pensioen privé opgebouwd maar met fiscaal voordeel

 • Lange-termijnsparen (+ link met woonbonus)
 • Pensioensparen

4de pijler: aanvullend pensioen privé opgebouwd maar zonder fiscaal voordeel

 • Beleggingen
 • Spaar- en beleggingsverzekering
 • Andere financiële producten
   

Elk systeem wordt kort toegelicht. We bekijken het fiscale voordeel op de betaalde premie en de belasting op einddatum. We gaan op zoek naar manieren om het fiscaal voordeel maximaal te benutten waarbij we verschillende fiscale mogelijkheden cumuleren.

Het geld van uw tweede-pijlercontract is pas beschikbaar bij uw wettelijk pensioen, tenzij u een deel van de reserve gebruikt voor de aankoop, nieuwbouw of verbouwing van een onroerend goed in Europa.

Zelfstandigen maken steeds vaker gebruik van hun aanvullend pensioenspaarcontract om de aankoop van een tweede verblijf te financieren.

We bekijken de verschillende mogelijkheden voor de zelfstandige binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, groepsverzekering, POZ, RIZIV) en gaan na in welke mate deze als vastgoedvehikel kunnen worden aangewend.

Voor uw tweede verblijf kunt u ook een lening aangaan. We vergelijken de bulletlening met een klassieke mensualiteitenlening.
Het tweede-pijlercontract kan ook het ontleende kapitaal van uw bulletkrediet reconstitueren.

We onderzoeken ook de federale vastgoedfiscaliteit die van toepassing blijft op de niet-eigen woning.

 

Bart Chiau is als professor verbonden aan UGent en doceert aan de Faculteit Economie volgende opleidingsonderdelen : Fiscaliteit van de Financiële Producten, Levensverzekeringen, Verzekeringsmanagement en Persoonlijke Financiële Planning. Als senior expert is hij werkzaam bij NN Insurance.

Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid, verzekeringen, erfrecht, vermogens- en succesieplanning. Daarnaast geeft hij regelmatig seminaries in deze materies. 

PROGRAMMA :

Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting

Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u sowieso een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Hoe zit het echter met de interactie indien u de opleiding pas achteraf volgt? Wat indien u vragen wenst te stellen aan de spreker?

Wanneer u vragen hebt voor de spreker, dan kunt u hem/haar uiteraard te allen tijde, via ons, een mail sturen. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons NIEUW erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn echter niet mogelijk.

ACCREDITATIES : door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van notarissen en bij de OVB.

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Fiscaal vriendelijke pensioenopbouw voor zelfstandigen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336