Live webinar : Dividenden uitkeren in 2021 : aandachtspunten, opportuniteiten en valkuilen

Begin:
juli 5, 2021, 18:00
Einde:
juli 5, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 5 JULI 2021
DIVIDENDEN UITKEREN IN 2021 : AANDACHTSPUNTEN, OPPORTUNITEITEN EN VALKUILEN
Guy Poppe


Dividenduitkeringen uit liquidatiereserves en VVPRbis-kapitaal, zijn ideale technieken om goedkope dividenden uit te keren, mits de regels strikt nageleefd worden op fiscaal, maar ook op vennootschapsrechtelijk vlak. En een aantal coronamaatregelen hebben de mogelijkheden tot uitkeringen aan aandeelhouders aan banden gelegd. Wij analyseren voor u dit fiscaal en vennootschapsrechtelijk kader, met aandacht voor concrete vragen en problemen. Ook de tantièmes komen uitvoerig aan bod. 

In het tweede deel van dit webinar, bespreken we de regeling van vrijstelling in de personenbelasting, die de mogelijkheid biedt tot terugvordering van maximaal 240 EUR per echtgenoot, ook uit de eigen vennootschap. Deze regeling, die vrij weinig aandacht krijgt in de vakliteratuur, biedt soms ook onverhoopte opportuniteiten. We onderzoeken voor u de mogelijkheden en vooral de concrete toepassingsmodaliteiten. 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe wordt de vijfjarentermijn berekend indien in de loop der jaren de afsluitingsdatum van het boekjaar wijzigt?
 • Welk tarief roerende voorheffing is verschuldigd indien men de vijfjarentermijn bij de uitkering van een liquidatiereserve niet naleeft? 
 • Is een dividenduitkering combineerbaar met de coronamaatregelen (carrybackverliezen en wederopbouwreserve)?
 • Kan men een VVPR-dividend uitkeren vóór de jaarvergadering van het derde jaar volgend op het jaar van inbreng? 
 • Belet de overdracht van aandelen de toepassing van het VVPRbis gunstregime? Zijn er alternatieven? 
 • Successieplanning en de toepassingsvoorwaarden inzake VVPRbis : wat is mogelijk?  
 • Wat is het meest lucratieve van beiden? 
 • Kan enkel de jaarvergadering een VVPRbis-of liquidatiereservedividend uitkeren?
 • Biedt een tantième soelaas? Wat zijn de vennootschapsrechtelijke voorwaarden?
 • Hoe in concreto de balanstest en liquidatietest toepassen?
 • In welke mate beïnvloedt het huwelijksvermogensrecht de dividendvrijstelling? 
 • Wat is het maximumbedrag?
 • Geldt dit voor alle aandelen? 

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus, met tal van voorbeelden.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 

 

 

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Dividenden uitkeren in 2021 : aandachtspunten, opportuniteiten en valkuilen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336