Webinar : Update VZW 2021 : juridisch, boekhoudkundig en fiscaal

Begin:
geen opgave
Einde:
geen opgave
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

ON DEMAND WEBINAR
UPDATE VZW 2021 : JURIDISCH, BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL
Guy Poppe


Het is inmiddels ruim vijftien maanden geleden dat het WVV in werking is getreden voor de bestaande VZW’s, dus tijd voor een eerste evaluatie. Ook de versoepelde regeling inzake de schriftelijke vergadering en de vergadering op afstand, opgenomen in de wet van 20 december 2020 komen uitvoerig aan bod, alsmede actualia inzake het UBO-register (o.m. de bevestigingsplicht van de gegevens).
 

In het boekhoudkundige luik besteden we aandacht aan recente CBN adviezen inzake grootte van de vzw, de waarderingsregels en de wijze waarop de jaarrekening moet worden neergelegd anno 2021.
 

In het fiscale luik besteden we onder meer aandacht aan de wijzigingen inzake de vrijwilligersvergoeding, de nieuwe (tijdelijke) regeling van het verenigingswerk en de fiscale implicaties van de mogelijkheden om commerciële activiteiten te ontplooien in een VZW en van de omzetting van een VZW naar een vennootschap (en omgekeerd). Ook de recente rechtspraak en rulings worden voor  u grondig geanalyseerd. 
 

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

 • Kan een schriftelijke algemene vergadering in de VZW? 
 • Waarop moet gelet worden bij het benoemen van bestuurders? 
 • Wat is nieuw inzake de vereffening van een VZW? 
 • Welke jaarrekening moet worden neergelegd, en waar?
 • Actualia inzake vrijstelling van onroerende voorheffing : wat zijn soortgelijke weldadigheidsinstellingen?  
 • Wanneer is er sprake van een grote VZW, en wat zijn daar de gevolgen van?
 • Hoe handelen bij belangenconflicten? 
 • Wat is nieuw inzake de vrijwilligersvergoeding anno 2021?
 • Hoe werkt de nieuwe regeling van het vrijwilligerswerk? 
 • Wat zijn de concrete aandachtspunten bij statutenwijzigingen? 
 • Kan men nu probleemloos een VZW omzetten naar een vennootschap, en omgekeerd? 
 • Wat zijn verboden vermogensvoordelen in een VZW? 
 • Wat is het verschil tussen een VZW en IVZW? 
 • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus. 
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
 

PROGRAMMA :

Deze opleiding werd op 8 juni 2021 gegeven onder de vorm van live webinar. Thans is de opleiding on demand te volgen.
 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 
Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Er zal echter op diverse momenten ook een "open chat" worden georganiseerd, t.t.z. momenten waarop de spreker live bereikbaar zal zijn en u uw vragen rechtstreeks aan hem zult kunnen stellen ; uiteraard zullen de deelnemers vooraf via mail van data en uur worden verwittigd.
 

LOCATIE : ONLINE
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier dat u hieronder aantreft.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties zijn niet mogelijk.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming en voor 3 uur door de Nationale Kamer van Notarissen (20/33865). De erkenning voor 4 punten werd tevens aangevraagd bij de OVB (Dossiernr. 2020-05754).
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20

 

 
 

Deze activiteit boeken: Webinar : Update VZW 2021 : juridisch, boekhoudkundig en fiscaal

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie