Live webinar : De nieuwe regels inzake zakelijke rechten : juridisch en fiscaal

Begin:
sept 8, 2021, 18:00
Einde:
sept 8, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 8 SEPTEMBER 2021
VANAF 1 SEPTEMBER GELDEN NIEUWE REGELS VOOR ZAKELIJKE RECHTEN :  
ALLES WAT U ERVAN MOET WETEN, INCLUSIEF DE FISCALE GEVOLGEN
Guy Poppe


De wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) voerde een nieuw boek 3 “Goederenrecht” in, dat het zakenrecht in een moderner kleedje moest steken; het integreerde tevens een aantal afzonderlijke wetten (erfpacht en opstal) in dat nieuwe wetboek. In deze sessie beperken we ons uitsluitend tot de bepalingen inzake recht van opstal, erfpacht en vruchtgebruik, waarbij we de nadruk leggen op de nieuwe bepalingen en deze tevens uit fiscaal oogpunt becommentariëren.   
 

Hoewel de grote principes onaangeroerd blijven, vallen er een aantal belangrijke wijzigingen te noteren. Zo wijzigen o.m. de termijnen van het recht van opstal, wordt er een wettelijk kader verleend aan het onzelfstandig (accessoir) opstalrecht, wijzigt de vergoedingsregeling voor opstallen en worden de rechten en plichten van de vruchtgebruiker en blote eigenaar herschreven. De bepalingen treden in werking op 1 september 2021.
 

Deze zakelijke rechten werden de afgelopen decennia vaak gebruikt in fiscale optimalisatiestructuren.   Het is dan ook voor elke adviseur van cruciaal belang de fiscale voor- en nadelen van het aangepaste juridisch kader te kennen.   

Volgende vragen/ onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

  • Wat zijn de nieuwe termijnen voor een recht van opstal en het vruchtgebruik? 
  • In welke gevallen is de grondeigenaar een vergoeding verschuldigd voor de opstallen bij einde erfpacht en opstal?  Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?  
  • Wat verstaan we onder een onzelfstandig (accessoir) opstalrecht? 
  • Kan een eeuwigdurend opstalrecht verleend worden? Wat zijn de fiscale gevolgen voor vastgoedprojecten?
  • Wie draagt de lasten van de herstellingswerken en de verbouwingen in vruchtgebruiksstructuren? Wat zijn de fiscale gevolgen? 
  • Welke regels zijn van dwingend recht?  
  • Waar moet uit fiscaal oogpunt op gelet worden bij de redactie van een overeenkomst vestiging vruchtgebruik, opstal of erfpacht na 1 september 2021? 
  • Vanaf wanneer treedt het nieuwe Boek 3 in werking ? Quid voor bestaande overeenkomsten? Is het zinvol om bestaande overeenkomsten te wijzigen?
  • Hoe kan men het zakelijk recht bewijzen t.a.v. de fiscus?
  • Wat zijn de nieuwe mogelijkheden met vruchtgebruik op aandelen?

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en documentatiebundel. Deze opleiding richt zich zowel tot juristen als tot de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De nieuwe regels inzake zakelijke rechten : juridisch en fiscaal

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336