Live webinar : Dividenduitkering en kapitaalvermindering in natura

Begin:
sept 16, 2021, 18:00
Einde:
sept 16, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 16 SEPTEMBER 2021
DIVIDENDUITKERING EN KAPITAALVERMINDERING IN NATURA : WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN ANNO 2021 ?
Guy Poppe
 

Dividenden en kapitaalvermindering gebeuren meestal in geld, maar kan dit ook via toewijzing van een effectenportefeuille, een wagen of een onroerend goed?  Vennootschapsrechtelijk noch fiscaal is vereist dat een dividend in speciën wordt betaald. In maart 2019 publiceerde het CBN een advies over dividenden en kapitaalverminderingen in natura (Advies CBN 2019/1 van 12 maart 2019), advies dat de leidraad zal vormen bij de uiteenzetting. We onderzoeken voor u zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale aspecten van deze werkwijze.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

  • Gelden er op vennootschapsrechtelijk vlak andere regels bij dividenduitkeringen in natura? Kan het ook verwezenlijkt worden via een interimdividend of een tussentijds dividend? 
  • Wat zijn de vennootschapsrechtelijke formaliteiten van een kapitaalvermindering in natura? 
  • Is een kapitaalvermindering in natura nog steeds mogelijk in een kapitaalloze BV en CV? Wat zijn de formaliteiten? 
  • Kan ook een onroerend goed het voorwerp uitmaken van dividenduitkering of kapitaalvermindering? Wat zijn de gevolgen inzake registratierechten? 
  • Is er roerende voorheffing verschuldigd op een dividend in natura, en zo ja, op welke grondslag wordt deze berekend? 
  • Hoe wordt de kapitaalvermindering /dividenduitkering in natura boekhoudkundig verwerkt?
  • Wat is de zienswijze van de Rulingcommissie? 

Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide ppt en praktijkgerichte fulltext syllabus. Deze opleiding is zowel gericht op juristen als op de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Dividenduitkering en kapitaalvermindering in natura

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336