Live webinar : De autofiscaliteit : zeer ingrijpende wijzigingen in het verschiet !

Begin:
okt 7, 2021, 18:00
Einde:
okt 7, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 7 OKTOBER 2021
DE AUTOFISCALITEIT : ZEER INGRIJPENDE WIJZIGINGEN IN HET VERSCHIET !
Guy Poppe


Sinds aanslagjaar 2021 zijn de autokosten in de vennootschapsbelasting beperkter aftrekbaar door enerzijds de invoering van een nieuwe berekeningswijze en anderzijds de WLTP-normering, maar dit is nog maar een eerste stap in vergelijking met wat de komende jaren is gepland.

De reeds lang aangekondigde vergroening van de autofiscaliteit is onder de regering De Croo in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels zijn de krijtlijnen bekend van de “groene revolutie” en op 14 september jl. werd het wetsontwerp neergelegd in de Kamer (Stuk 55-2170). Dit zal naar alle waarschijnlijkheid snel goedgekeurd worden, aangezien een aantal maatregelen (meer bepaald m.b.t. laadpalen) vanaf 1 september 2021 (retroactief) toepasselijk zijn geworden.

Voor alle na 1 juli 2023 aangekochte bedrijfswagens met verbrandingsmotor (benzine, diesel, gas), wordt de fiscale aftrekbaarheid proportioneel afgebouwd tot nul percent in 2028; voor de vanaf 1 januari 2026 aangekochte bedrijfswagens met verbrandingsmotor wordt de aftrekbaarheid onmiddellijk op nul gezet. De vóór 1 juli 2023 gekochte wagens blijven buiten schot en behouden de huidige fiscale status. 

Voor hybridewagens wordt een tussenoplossing uitgewerkt, waarbij de fiscale aftrekbaarheid afgebouwd wordt voor de na 1 januari 2023 gekochte wagens. 

Ook de CO2 taks zal fors verhoogd worden, terwijl het Vlaamse Gewest ook de inschrijvingstaks zal “vergroenen”. 

Anderzijds voorziet de wetgever nieuwe gunstregelingen voor de oplaadpalen, zowel thuis als op het werk. Tevens zal werk gemaakt worden van een vereenvoudigd, soepeler en uitgebreider mobiliteitsbudget.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod :

  • Hoe gaat de aftrekbaarheid van de na 1 juli 2023 gekochte wagens met verbrandingsmotor  evolueren?  
  • Wat met de wagens gekocht ten laatste op 1 juli 2023? 
  • Blijven elektrische voertuigen 100 % aftrekbaar?
  • Wat is het fiscale lot van hybride wagens? 
  • Wat voorziet de wetgever als steunmaatregelen voor elektrische oplaadpalen voor ondernemingen en particulieren  vanaf 1 september 2021? 
  • Wijzigt er iets aan de regeling voordelen alle aard voor een bedrijfswagen? 
  • Wat wijzigt er met betrekking tot de CO2 taks voor bedrijfswagens? 
  • Enz.

Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide ppt en praktijkgerichte fulltext syllabus, met schema’s en tijdsassen inzake de gefaseerde inwerkingtreding. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB.

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De autofiscaliteit : zeer ingrijpende wijzigingen in het verschiet !

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336