Live webinar : Bestuurdersbezoldigingen of toch maar managementsvergoedingen ?

Begin:
sept 23, 2021, 18:00
Einde:
sept 23, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 23 SEPTEMBER 2021
BESTUURDERSBEZOLDIGINGEN OF TOCH MAAR MANAGEMENTSVERGOEDINGEN ?
Guy Poppe
 
De managementvennootschap is al jarenlang een populair vehikel in de fiscale planning. Vaak werd de managementvennootschap ook gehanteerd om de betrokken manager/managementvennootschap meer rechtszekerheid te geven dan in het geval van een loutere benoeming als bestuurder.
Het WVV maakt het nu echter wel mogelijk om afspraken te maken tussen de bestuurder en de vennootschap, en die onzekerheid weg te nemen. In dat verband rijst de vraag of het aangewezen is de managementvennootschap als bestuurder te laten benoemen, en wat hiervan de gevolgen zijn inzake aansprakelijkheid. Wij zullen voor u deze vragen te beantwoorden.
 
In het eerste deel onderzoeken we voor u het vernieuwde juridisch kader, waarbij niet enkel de vennootschapsrechtelijke aspecten worden behandeld, maar ook de wet die sinds december 2020 onrechtmatige bedingen verbiedt tussen twee ondernemingen (wet van 4 april 2019 B2B ondernemingen). Ook de aspecten van het huwelijksvermogensrecht komen aan bod.

In het tweede deel bespreken we een aantal fiscale aspecten, zoals de aftrekbaarheid van de managements- en bestuurdersvergoedingen, aandachtspunten voor de bewijslast van de geleverde prestaties, de vraag of de fiscus de vennootschap terzijde kan schuiven en de vergoedingen belasten in hoofde van haar bestuurder, de keuze voor een zuivere dan wel gemengde managementvennootschap, enz.
 

Volgende vragen komen onder meer aan bod

 • Zijn er verschillen in aansprakelijkheid tussen een vennootschap-bestuurder en een managementvennootschap? Wat is de aansprakelijkheid van een vaste vertegenwoordiger? 
 • Welke afspraken kan een bestuurder maken met de vennootschap waarin hij zijn mandaat uitoefent? 
 • Kan het dagelijks bestuur via een managementsovereenkomst uitgeoefend worden? 
 • Waar moet u op letten bij het uitwerken van een managementsovereenkomst?
 • Wat zijn onrechtmatige bedingen in een B2B relatie?  Wat is de impact op bestaande overeenkomsten? 
 • Wat zijn de valkuilen inzake schijnzelfstandigheid? 
 • Is het aan te bevelen om een aantal aandelen van de managementvennootschap aan de echtgenote toe te bedelen? 
 • Kan een kosteloos mandaat als bestuurder gecombineerd worden met een managementsovereenkomst? 
 • Kan de fiscus op grond van artikel 344, § 1 WIB 92 een vennootschap terzijde schuiven en de vergoedingen belasten in de personenbelasting? 
 • Wat moet u kunnen bewijzen om een managementsvergoeding fiscaal aftrekbaar te maken? Quid inzake bestuurdersbezoldigingen en tantièmes? 
 • Waarop letten inzake successieplanning? 

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus en ppt.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.

 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Bestuurdersbezoldigingen of toch maar managementsvergoedingen ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336