Live webinar : De holding : nog perspectieven in 2021 ?

Begin:
okt 14, 2021, 18:00
Einde:
okt 14, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 14 OKTOBER 2021
DE HOLDING : NOG PERSPECTIEVEN IN 2021 ?
Guy Poppe


Afgelopen decennia werd de holding vaak gebruikt in optimalisatiestructuren. De laatste jaren heeft de wetgever echter tal van (fiscale) maatregelen genomen om het (ge)(mis)bruik van de holding te ontmoedigen, o.m. de strengere regels inzake kapitaalverminderingen, de meerwaarden op aandelen en de inbreng van aandelen. Ook het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 2019, biedt meer perspectieven om controlemechanismen uit te bouwen in alle vennootschapsvormen. Kortom, hoog tijd om eens een tussentijdse balans op te maken en na te gaan of  - en in welke mate – de holding nog aan te bevelen is.

Een van de essentiële doelstellingen van een holding is vaak de creatie van een controlevehikel. Wat zijn op dat vlak de mogelijkheden na het WVV 2019 ? 

In het tweede deel van de uiteenzetting bespreken we de fiscale aspecten, met onder meer een stand van zaken m.b.t. verkoop/inbreng van aandelen aan/in een holding, de antimisbruikbepaling inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing, evenals de mogelijkheden om gelden fiscaalvriendelijk op te nemen uit een holding.    

In het derde deel toetsen we af hoe de aandelen van een holding fiscaal vriendelijk kunnen worden vererfd, rekening houdende met het feit dat de Nederlandse schenkingsroute is afgesloten sinds 15 december 2020. 

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

  • Biedt het meervoudig stemrecht, al dan niet gecombineerd met een preferent dividend, een alternatief voor de holdingstructuur?
  • Is de BV een volwaardig alternatief voor de afgeschafte commanditaire vennootschap op aandelen? Of toch maar een NV?
  • Is de antimisbruikbepaling inzake DBI en vrijstelling roerende voorheffing een adequaat risico?
  • In welke mate kunnen aandelen van een holding (en dochtermaatschappijen) aan het nul percent-tarief (familiale vennootschap) geschonken worden in Vlaanderen? 
  • Wat zijn de risico’s van een rekening-courant? 
  • Kan een vennoot belastingvrij zijn aandelen verkopen aan een holding, of is dit belast (artikel 90,9°  WIB 92)? Wat is het standpunt van de Rulingcommissie? 
  • Hoe kan u de werking van een holding tav de dochtervennootschappen optimaliseren?  
  • Kan de holding als bestuurder worden aangesteld? 
  • Enz.


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en documentatiebundel. Deze opleiding is zowel gericht op juristen als op de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : De holding : nog perspectieven in 2021 ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336