Live webinar : Hoe een debetstand op uw rekening-courant fiscaal vriendelijk wegwerken ?

Begin:
okt 21, 2021, 18:00
Einde:
okt 21, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 21 OKTOBER 2021
EEN DEBETSTAND REKENING-COURANT : HOE DIE FISCAAL VRIENDELIJK WEGWERKEN ?
Guy Poppe


Geld opnemen uit uw vennootschap kan leiden tot een debetstand op uw rekening-courant. Maar wat zijn de fiscale en juridische gevolgen of gevaren van zo'n debetstand? En minstens even belangrijk : hoe kunnen we deze wegwerken? 

Wij lossen deze vragen voor u op.

In het eerste deel van de uiteenzetting bespreken we een aantal vennootschapsrechtelijke en juridische aandachtspunten, onder meer bij faillissement, vereffening of overdracht van aandelen.

Vervolgens komen de fiscale gevolgen uitvoerig aan bod. 

Vaak wordt in de rechtsleer gesuggereerd om de rekening courant om te zetten in een lening op vaste termijn, waardoor men gebruik kan maken van een fiscaal minder dure berekeningswijze. Wat zijn de mogelijkheden en waarop moet u zeker letten ?  

In het derde deel zoeken we naar een aantal duurzame oplossingen om een debetstand geheel of gedeeltelijk weg te werken, door bijvoorbeeld zaken uit uw privé te verkopen aan uw vennootschap, dividenduitkeringen (via liquidatiereserve uitkeringen), kapitaalvermindering en de inkoop van eigen aandelen die aantrekkelijker is geworden na de hervorming van het vennootschapsrecht.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de gevolgen en risico’s bij vereffening en/of faillissement?
 • Kan u de rekening-courant overdragen? 
 • Kan een debetstand als misbruik van vennootschapsgoederen worden beschouwd? 
 • Wat zijn de gevolgen van kwijtschelding door de vennootschap?
 • Kan ik een andere rentevoet dan de in artikel 18 KB WIB 92 vastgelegde rentevoet hanteren? Wat is het standpunt van de rechtspraak terzake? 
 • Hoe wordt de rente in concreto berekend op een lening op vaste termijn?  
 • Wat zijn de aandachtspunten? Moet de rente/afbetaling maandelijks afgerekend worden?
 • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling inroepen (artikel 344, § 1 WIB92)?
 • Kan ik via dividenden (liquidatiereserve) een aflossingsschema uitbouwen?
 • Kan een inkoop van eigen aandelen een oplossing bieden? Of beter een kapitaalvermindering? 
 • Of kan ik privé bestanddelen aan uw vennootschap verkopen? Waarop moet u letten?
 • Wat zijn de gevolgen op het vlak van de successierechten?  

Dit alles nemen we op in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

 
 

Deze activiteit boeken: Live webinar : Hoe een debetstand op uw rekening-courant fiscaal vriendelijk wegwerken ?

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336