Live webinar : Fiscale stimuli voor startende ondernemingen

Begin:
okt 25, 2021, 18:00
Einde:
okt 25, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
145,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE WEBINAR VAN MAANDAGAVOND 25 OKTOBER 2021
FISCALE STIMULI VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN : WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN
ANNO 2021 ?
Guy Poppe


De afgelopen jaren heeft de fiscale wetgever tal van maatregelen genomen (of uitgebreid) om startende ondernemingen te ondersteunen, en dit zowel in de vennootschapsbelasting, als in de personenbelasting (in hoofde van de investeerder). Gelet op het feit dat in een BV en CV het “toereikend vermogen” in de plaats is gekomen van het minimumkapitaal, heeft men de mogelijkheid om de financieringsbronnen zelf in te vullen. En dan is fiscale optimalisatie niet ver af. 

In deze opleiding geven we u een gedetailleerd overzicht van alle bestaande maatregelen. Komen zo aan bod : de taxshelter voor startende ondernemingen, de tijdelijke coronamaatregelen (kapitaalverhoging), de vrijstellingsregeling roerende voorheffing op leningen, de winwinlening, het vriendenaandeel, de verhoogde investeringsaftrek en de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. 

Volgende vragen worden (o.m.) behandeld :

  • Hoe werkt de taxshelter voor starters? Kan ook een bedrijfsleider hiervan gebruik maken?  
  • Wat zijn de nieuwe – verruimde – toepassingsmodaliteiten van de winwinlening? Mag een aandeelhouder een winwinlening verstrekken? 
  • Wie kan gebruik maken van de nieuwe regeling “vriendenaandeel”? Waar liggen de grenzen?   
  • In welke mate kan u vrij van roerende voorheffing lenen aan een startende vennootschap?  Wat zijn de voorwaarden? 
  • Welke investeringen genieten van de tijdelijke verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25 %? 
  • Wanneer kan een starter genieten van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing? 
  • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en ppt. Deze opleiding is zowel gericht op juristen als op de cijfermatige beroepsbeoefenaars. 
 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 145,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt tevens aangevraagd bij de OVB, de Nationale Kamer van Notarissen en het BIV.
 

 

 

 


Deze activiteit boeken: Live webinar : Fiscale stimuli voor startende ondernemingen

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie