Live double bill webinar : "Kan u een goedgekeurde jaarrekening nog wijzigen?" en "De mogelijkheden en verplichtingen bij herwaarderingsmeerwaarden"

Begin:
nov 18, 2021, 18:00
Einde:
nov 18, 2021, 22:00
:
-
Prijs:
165,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

LIVE DOUBLE BILL WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 18 NOVEMBER 2021
Guy Poppe
 
KAN U EEN GOEDGEKEURDE JAARREKENING NOG WIJZIGEN ? WAT ZIJN DE FISCALE GEVOLGEN ?


Jaarlijks keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed, die vervolgens wordt neergelegd. Door de goedkeuring krijgt de jaarrekening een definitief karakter. Maar wat als u de jaarrekening nog wil wijzigen, bijvoorbeeld na een overname? Of kan u alsnog een dividend terugdraaien? En wat als de initiële jaarrekening diende voor een aangifte in de vennootschapsbelasting? Wij onderzoeken voor u de vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de wijziging van een goedgekeurde jaarrekening. 

Tevens werpen we een blik op de rechtspraak terzake, alsmede op het advies van het CBN nr. 2020/12 van 3 juni 2020 waarin het CBN haar vroegere standpunten herformuleerde in functie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 2019. In dit advies spreekt  het CBN over een vrijwillige en een verplichte aanpassing. 

Tot slot gaan we ook in op de aansprakelijkheid van de boekhouder/accountant bij het wijzigen van een jaarrekening. 

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod :

 • Welke vennootschapsrechtelijke regels moet u volgen bij het wijzigen van de jaarrekening? 
 • Kan een winstverwerking a posteriori nog aangepast worden?
 • Kan retroactief een liquidatiereserve worden aangelegd? 
 • Wanneer verplicht het CBN het opmaken van een gewijzigde jaarrekening? 
 • Kan een bijkomende voorziening aangelegd worden in een gewijzigde jaarrekening? 
 • Kunnen materiële vergissingen nog hersteld worden?
 • Wat moeten we begrijpen onder een materiële vergissing? 
 • Moet de fiscus rekening houden met de “nieuwe” jaarrekening, of niet?  
 • Kan een minderheidsaandeelhouder eisen dat een jaarrekening wordt gewijzigd? 
 • Gelden gelijkaardige regels in  de VZW, IVZW en stichting?
 • Hoe kan u als boekkouder/accountant uw aansprakelijkheid beperken bij het wijzigen van een jaarrekening? 

HERWAARDERINGSMEERWAARDEN : WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN ?

In deze sessie bespreken we de boekhoudkundige en fiscale aspecten van de herwaarderingsmeerwaarden. In het eerste deel komen een aantal boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke aspecten aan bod, waarbij onder meer het zeer recente advies van het CBN inzake incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal (advies CBN nr. 2021/13 van 20 augustus 2021).  

In het tweede deel bespreken we een aantal fiscale aspecten van de herwaarderingsmeerwaarden, aan de hand van een aantal voorbeelden.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Welke activa komen in aanmerking voor herwaardering? 
 • Kunnen herwaarderingsmeerwaarden nog steeds in het kapitaal opgenomen worden in een BV na het WVV?
 • Is het aan te raden herwaarderingsmeerwaarden in het kapitaal te integreren? 
 • Wat bij kapitaalvermindering?
 • Is de herwaardering van activa een oplossing om de alarmbelprocedure te vermijden? 
 • Wie bepaalt de herwaarderingsmeerwaarde?
 • Wanneer wordt de herwaarderingsmeerwaarde belast?
 • Welke formaliteiten moeten nageleefd worden bij het herwaarderen van activa?
 • Wie beslist er over? 

Dit alles wordt uitgewerkt in een uitgebreide ppt en een praktijkgerichte fulltext syllabus. Deze opleiding richt zich zowel tot juristen als tot de cijfermatige beroepsbeoefenaars.

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983 ; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 19.45 u : eerste sessie
Van 19.45 u tot 20.00 u : pauze

Van 20.00 u tot 21.30 u : tweede sessie
Van 21.30 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 165,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt door ons tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen zelf gratis de individuele erkenning voor 4 punten aanvragen bij de OVB.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit boeken: Live double bill webinar : "Kan u een goedgekeurde jaarrekening nog wijzigen?" en "De mogelijkheden en verplichtingen bij herwaarderingsmeerwaarden"

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336