UPDATE EN ACTUALIA VASTGOED

Begin:
sept 17, 2015, 18:00
Einde:
sept 17, 2015, 22:00
:
-
Prijs:
175,00 EUR (plus 21 %btw)
Plaats:

Omschrijving

SEMINARIE DONDERDAGAVOND 17 SEPTEMBER 2015

GENT (Monasterium PoortAckere)

UPDATE EN ACTUALIA VASTGOED

Marc Gielis

 

De vele maatregelen van onze wetgever zorgen vaak voor de (on)nodige onduidelijkheden en vraagstukken inzake vastgoedconstructies. Denk maar aan de fiscale gevolgen van een hypothecair krediet na de zesde staatshervorming. Of nog waar in het verleden vaak werd aangeraden om onroerend goed in een vennootschap onder te brengen, stellen veel betrokkenen zich de vraag of dit nog zin heeft. Onroerend goed blijft dan ook een belangrijke plaats innemen binnen de fiscale adviesverlening.

Tijdens deze opleiding wordt getracht drie thema's rond onroerend goed binnen de ganse privé-sfeer en de vennootschap te bespreken. Bij elk van deze thema's wordt stilgestaan bij de gevolgen op het vlak van personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de successierechten. 

Uw klant vraagt immers ook een totaaladvies dat met al deze pijlers rekening houdt!

Programma

 1. Onroerend goed in de personenbelasting

De volgende items komen aan bod :

 • hypothecaire lening en onroerend goed :
 • de samenstelling van een onroerend inkomen
 • de belasting op de meerwaarde : privé en/of beroepsmatig onroerend goed
 • winsten/baten
 • bedrijfsleiders
 • het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap : zijn er hier beperkingen van toepassing ?
 • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast ?
 • is een meerwaarde altijd belastbaar ?
 • enz
 1. Onroerend goed in de vennootschapsbelasting

De volgende items komen aan bod :

 • de belastingaftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek)
 • de tarieven vennootschapsbelasting
 • het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap : zijn er hier beperkingen van toepassing ?
 • de meerwaarde op het onroerend goed : hoe wordt dit belast ?
 • waarmee rekening houden bij de overdracht van onroerend goed dat reeds in het bezit is.  Is dit altijd belastingvrij ?
 • hoe werkt de spreiding van de meerwaarde ?
 • waarmee rekening houden wanneer bestaand vastgoed overgedragen wordt in de vennootschap ?
 • wat met vruchtgebruik ?
 • de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap
 • is de keuze van vennootschapsvorm van belang ?
 • elementen van successieplanning.  Hoe kan de patrimoniumvennootschap hierbij helpen ?
 • hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een onroerend goed te financieren ?
 • verschillen met de personenbelasting
 • waarmee rekening houden voor wie het onroerend goed aan de vennootschap wil onttrekken ?
 • (…)
 1. De successierechten en –planning

De volgende items komen aan bod :

 • Hoe zit het Vlaams stelsel in mekaar ?
 • Hoe tot een berekening komen ?
 • De gezinswoning
 • De tarieven
 • De nieuwe schenkingsregels van onroerend goed !
 • Het belang van het huwelijkscontract
 • De opmaak van een testament
 • (…)

Docent

Marc Gielis is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies en tevens belastingconsulent bij Bank J.Van Breda en C° NV.  Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid bij Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastprofessor aan de Brugge Business School en gastdocent aan de HUB Ehsal Management School.

 

PROGRAMMA :

Vanaf 17.30 u : onthaal en registratie der deelnemers (met broodjesbuffet)
Van 18.00 u tot 19.30 u : eerste deel uiteenzetting (van 19.30 u tot 20.00 u : koffiepauze)
Van 20.00 u tot 22.00 u : tweede deel uiteenzetting

 

LOCATIE : Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent

 

 

DEELNAMEPRIJS : 175 Euro (excl. btw), inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet 50 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O104815)

 

ACCREDITATIES : de opleiding wordt erkend zowel door het IAB, als door het BIBF, voor 4 uur permanente vorming. Advocaten kunnen, op basis van het hen verstrekte aanwezigheidsattest, de individuele erkenning aanvragen bij de OVB en dit voor 4 punten.

 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier op onze website artelegis.be

Iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders worden vervangen. Eventuele annuleringen kunnen echter uiterlijk tot 5 dagen vóór het seminarie worden aanvaard ; nadien is 1/3 van de deelnameprijs verschuldigd. I.g.v. afwezigheid zonder voorafgaande, schriftelijke annulatie, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.20


Deze activiteit boeken: UPDATE EN ACTUALIA VASTGOED

Deelname

Deelnemersgegevens

Facturatiegegevens :

* noodzakelijke informatie

Nieuwsbrief

Algemene gegevens

FISCOLEGIS bv
(Artelegis Seminars)
Olmendreef, 8 
8310 Brugge 
Tel: +32 471/55.49.20 
E-mail: info@artelegis.be 
Btw Nr : BE 0735.429.452
Bank BE65 7360 6386 8096
Kmo-portefeuille nr : DV.O237336